Reklama

Rozrywka

  • 19 lipca 2007
  • wyświetleń: 980

Fotografujcie glony i wodorosty

Zrób zdjęcie glonom lub wodorostom, które występują w wodach powierzchniowych naszego kraju i wygraj nagrodę. Konkurs dla uczniów śląskich szkół ponadgimnazjalnych organizuje gliwickie koło Polskiego Klubu Ekologicznego.

PKE ma nadzieję, że dzięki temu zwiększy się zainteresowanie mieszkańców wpływem jaki na zanieczyszczenie wód mają środki piorące, a przy okazji zachęci konsumentów do ograniczenia zużycia tych, które zawierają fosforany w dużej ilości.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien prace fotograficzne wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem Zgłoszenia (dostępny na stronie internetowej http://www.pkegliwice.pl oraz pod niżej podanym adresem lokalu PKE) przesłać pocztą, lub dostarczyć osobiście na adres: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, ul. Kaszubska 2, 44 – 100 Gliwice, skr. poczt 489 (wejście od ul. Akademickiej na wprost Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej) w terminie do 10 września 2007 r. do godz. 15.00.

Na konkurs można wysłać maksymalnie do pięciu fotografii wykonanych aparatem cyfrowym lub analogowym. Zdjęcia powinny być dobrej jakości i mieć format 20 x 30 cm. Nadesłane prace muszą być opatrzone: tytułem, godłem (pseudonimem słownym), numerem porządkowym, opisem (charakterystyką) gdzie i kiedy zdjęcie zostało wykonane.

Uwaga: na zdjęciu nie wolno umieszczać daty, ponieważ przewiduje się prezentację najlepszych zdjęć na wystawie w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach oraz wykorzystanie ich w publikacjach i plakatach PKE związanych z kampanią antyfosforanową.

Za uzyskanie trzech pierwszych miejsc zostaną przyznane atrakcyjne nagrody - aparaty cyfrowe. Zostaną także przyznane dwa wyróżnienia i nagrody - odtwarzacze MP3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia konkursu.

smm / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.