Rozrywka

  • 17 maja 2023
  • 18 maja 2023
  • wyświetleń: 2813

Zabrzeg: ROD "Semafor" ze wsparciem finansowym

Już po raz trzeci Rodzinne Ogrody Działkowe z całego regionu otrzymają finansowe wsparcie. W tym roku do podziału była kwota 1,5 mln zł rozdysponowana pomiędzy 35 beneficjentów, w tym ROD Semafor z Zabrzega.

Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych · fot. Andrzej Grygiel / UMWS


W uroczystym przekazaniu czeków uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni: Alina Nowak, Renata Caban i Marek Bieniek.

- Ogrody działkowe na Śląsku mają piękną tradycję. Od ponad stu lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młodsze, które chcą kontynuować dzieło rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci - mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Program wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest realizowany od 2021 roku. W pierwszym roku funkcjonowania do podziału była kwota miliona złotych, w kolejnym kwota ta urosła do 1,5 mln zł. Obecnie lista obejmuje 35 beneficjentów, którzy zrealizują zadania na kolejne blisko 1,5 mln zł.

Wsród nich znalazł się ROD "Semafor" z Zabrzega, który otrzymał 29 700 złotych na realizację zadania pod nazwą "Utworzenie chodnika oraz utwardzenie nawierzchni przy bramie wjazdowej na terenie ROD".

- Siłą Rodzinnych Ogrodów Działkowych na pewno jest tradycja przekuta wręcz w pokoleniowość. Według szacunków, mamy ich w Polsce około 5 tysięcy, a wolny czas na ich łonie spędza blisko 5 mln osób. Programy wsparcia dla działkowców są o tyle ważne, że nie wszystko można zrealizować ze składek. Nawet drobne inwestycje wymagają często sporych nakładów finansowych - podkreśla radny Sejmiku Marek Bieniek.

- Na ogrody działkowe musimy patrzeć szerzej. Ich remonty i rozbudowa są ważne, a to dlatego, że ogrody pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Spotykają się tam całe rodziny, służy to nie tylko integracji, ale także aktywności, a co za tym idzie zdrowemu stylowi życia - dodaje wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

mp / czecho.pl

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.