Rozrywka

  • 10 czerwca 2023
  • wyświetleń: 6321

Jesteśmy aktywni i odpowiedzialni... Fundacja Czechowic-Dziedzic

Materiał partnera:

Fundacja Czechowic-Dziedzic w ramach realizacji swoich celów statutowych wystąpiła do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z wnioskiem o zaktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego. Aktualizacja polegać ma na dodaniu zakładki informacyjnej dotyczącej istniejących organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.

Budynek w „Starej Gminie" Czechowice-Dziedzice nazywany lokalnie "Małym Ratuszem"
Budynek w "Starej Gminie" Czechowice-Dziedzice nazywany lokalnie "Małym Ratuszem" · fot. Fundacja Czechowic-Dziedzic


Treść WnioskuWniosek nr 1/ 07.06./23 r.

Fundacja Czechowic- Dziedzic 

43-502 
ul. Legionów 125

Biuro Fundacji - adres do korespondencji:

43-502

ul. Wąska 2A - Mały RatuszDo:

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 43-502 Szanowny Pan

Marian Błachut 

Burmistrz Czechowic-DziedzicSzanowny Panie Burmistrzu,

zwracamy się z wnioskiem o zaktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego. 


Aktualizacja polegać ma na utworzeniu dodatkowej zakładki, odnośnika o nazwie "Organizacje Pozarządowe Czechowic-Dziedzic". Zakładka powinna znaleźć się na głównej stronie w zakładce Gmina - O nas zgodnie z odpowiednim statusem organizacji pozarządowych.


W chwili obecnej takiej zakładki brakuje w tym miejscu, a na stronie BIP Urzędu Miejskiego jest zamieszczony nieaktualny dokument z dnia
: 17.10.2013 r., 16:15:36 o nazwie "Wykaz organizacji pozarządowych". 
Rozumiejąc podstawowe założenia organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, prosimy o dokonanie odpowiednich korekt i uzupełnień zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, powołując się jednocześnie na uchwałę Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic z dnia 29 listopada 2022 r. Nr LVI/668/22
oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058 ze zm.). Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w  ww. ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.). 
Prosimy, aby korekta została wprowadzona w trybie administracyjnym, zachowując termin normatywny.


Ponadto prosimy o udostępnienie możliwości publikacji na stronie Urzędu Miejskiego Czechowic-Dziedzic informacji o działaniach realizowanych przez wszystkie organizacje pozarządowe z naszego regionu na takich samych zasadach jak jednostki organizacyjne podległe Gminie Czechowice-Dziedzice.


Proponujemy również utworzenie interaktywnego nieodpłatnego newslettera, który pozwoli na odpowiedni kontakt z mieszkańcami zainteresowanymi wszelką aktywnością organizacji pozarządowych na terenie Czechowic-Dziedzic.Z poważaniem


Fundacja Czechowic-Dziedzic.


Fundacja Czechowic-Dziedzic

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 125Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Fundacja Czechowic-Dziedzic" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Fundacja Czechowic-Dziedzic

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Fundacja Czechowic-Dziedzic" podaj