Rozrywka

  • 15 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 1957

Miejski Dom Kultury zaprasza na majową wycieczkę do Raciborza i Rybnika

W sobotę 25 maja odbędzie się wycieczka do Raciborza i Rybnika, którą organizuje Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Zapisy ruszają w poniedziałek 15 kwietnia w sekretariacie MDK.

Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku
Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku · fot. pl.wikipedia.org


W programie przewidziano zwiedzanie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, raciborskiego Muzeum Miejskiego oraz Zamku Piastowskiego. W tym mieście będzie także czas wolny. Na koniec wycieczki zaplanowano wizytę w zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku.

Wyjazd zaplanowano na godzinę 8.00 spod czechowickiego MDK, a powrót - około 22.00. Ilość miejsc ograniczona: 45. Koszt wycieczki to 120 złotych, w tym po 60 zł zbiera przewodnik w autokarze.

ProgramArboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Arboretum Bramy Morawskiej usytuowane jest we wschodniej części Raciborza, po prawej stronie rzeki Odry. Kompleks leśny położony jest w południowo-zachodniej części Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Arboretum znajduje się w korytarzu ekologicznym, tzw. Pradolinie Górnej Odry o znaczeniu międzynarodowym. Ogród botaniczny zajmuje powierzchnię 164 ha, którą można podzielić na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy o powierzchni około 35 ha, na którym znajduje się zagospodarowany i ogrodzony ogród właściwy, gdzie umieszczono kolekcje roślin i ośrodki dydaktyczne. Drugi obszar to część przyrodniczo-krajobrazowa z fragmentami naturalnej przyrody, która zajmuje pozostałą część powierzchni.

Muzeum Miejskie w Raciborzu

Muzeum w Raciborzu powstało ok. 1819 roku. Wtedy rozpoczęto gromadzenie różnych przedmiotów, które były wykorzystywane przez wykładowców jako pomoce naukowe do nauczania młodzieży. Do pewnego czasu gromadzili je w swoich pracowniach, segregując na kategorie tematyczne i przydzielając do danego działu (Historii Naturalnej, Numizmatyczny, Sztuki i Starożytności, Rysunków, Matematyczno - Fizyczny, Geograficzny, Muzyczny i Sztuki Pomnikowej). Potem powstał pomysł utworzenia Muzeum w Raciborzu, aby można było udostępnić zbiory szerszej publiczności. Władze miejskie poparły inicjatywę i przeznaczyły na ten cel budynek pokościelny (ul. Gimnazjalna 1), który od 1911 roku niszczał nieużytkowany. Oficjalne otwarcie muzeum odbyło się 4 grudnia 1927 roku.

W budynku, oprócz eksponatów należących do muzeum, pokazano również bogate zbiory archeologiczne należące do Prowincjonalnego Urzędu ds. Opieki nad Zabytkami Kultury i Prehistorii (od 1934 był to Krajowy Urząd ds. Prehistorii Górnego Śląska w Raciborzu). Mieściła się tam również biblioteka. Zwiększająca się liczba eksponatów sprawiła, że w latach 30. XX wieku postanowiono przenieść bibliotekę w inne miejsce, zwiększając w ten sposób powierzchnię przeznaczoną na ekspozycję. W trakcie prac związanych z nową organizacją wystaw, przeprowadzanych w latach 1936-1938, w kościele odkryto polichromię z I połowy XVII w., przedstawiające "Zesłanie Ducha Świętego" oraz Adorację Świątobliwej Eufemii.

W dniu 12 lutego 1938 nastąpiło otwarcie muzeum po nowej aranżacji wnętrza. Część eksponatów (Dział Historii Naturalnej) przeniesiono do budynku naprzeciw muzeum. Zabytki archeologiczne natomiast zostały przeniesione do budynku przy obecnej ul. Wojska Polskiego tworząc wystawę "Prahistoria regionu".

Zasoby muzeum zostały podzielone na dziedziny. Obecnie znajdują się w nim 4 działy merytoryczne tzw. działalności podstawowej: Archeologii,Etnografii, Historii, Sztuki i Rzemiosła Artystycznego oraz działy pomocnicze: Oświatowy i Administracyjny, a także pracownie: fotograficzna i techniczna. Muzeum posiada około 30 tys. sztuk i zespołów zabytków w działach merytorycznych.

Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługują:
  • Mumia Dżed - Amonet - ius - anch wraz z kartonażem i 2 sarkofagami, darowana w 1861 roku przez barona Anzelma von Rothschilda, będąca gł elementem wystawy W domu Ozyrysa. Jest to jedyna wystawa na Śląsku przedstawiająca zabytki starożytnego Egiptu;
  • grób ze złamanym mieczem odkryty w trakcie prac remontowych w prezbiterium kościoła, być może jest to grób ostatniego z książąt raciborskich z rodu Przemyślidów czeskich, Walentyna;
  • piec z przełomu XV i XVI wieku, zrekonstruowany na podstawie znalezionych podczas prac remontowych kafli, prawdopodobnie najstarszy tego typu zabytek w Polsce;
  • zbiór XIX-wiecznych raciborskich strojów ludowych, w szczególności kolekcja bogato zdobionych czepców;
  • kolekcja 249 różnego rodzaju wyrobów cynowych z okresu od XVII do XIX wieku, wśród nich między innymi są talerze, misy, dzbany czy wilkomy;
  • dwie karty graduału raciborskiego.


Zamek Piastowski w Raciborzu

Wzmiankowany w "Kronice' Galla Anonima we wpisie datowanym na rok 1108. Pierwsze partie ceglane powstały prawdopodobnie w połowie XIII w.

Przypuszcza się, że pierwsza wzmianka o raciborskim grodzie powstała około 845 roku w nocie zwanej "Geografem Bawarskim". Wspomina ona o plemieniu Gołęszyców; Gołężyców (org. Golensizi) zamieszkującym dorzecze Górnej Odry, które posiadało tam pięć grodów. Na podstawie badań przypuszcza się, że jednym z tych grodów był właśnie Racibórz. Domniema się także, że mogło tu być Eburium, legendarna stolica Kwadów.

Kaplica powstała w latach 1288-1293 w wyniku wzniesienia nowego, murowanego zamku. Kaplica od połowy XIX wieku, nazywana jest perłą gotyku śląskiego. Budowla nazywana jest również śląską Sainte-Chapelle. Świątynia wraz z domem zamkowym została dostawiona do pierwszej partii murów od wschodu Znajduje się we wschodnim skrzydle zamku, między budynkiem bramnym a głównymi budowlami zamkowymi. Kaplica stoi na fundamentach poprzedniej świątyni. Początkowo była wolno stojąca. Wzniesiona jest na rzucie prostokąta o wymiarach 8,5 na 13 metrów, jest orientowana, murowana z cegły w wątku wendyjskim, otynkowana i posiada detale kamienne z ciosu.

Zabytkowa Kopalnia "Ignacy" w Rybniku

Kopalnia znajduje się w Rybniku w dzielnicy Niewiadom przy ul. Ignacego Mościckiego i została udostępniona do zwiedzania od 1999 roku. Gł. atrakcją skansenu są 2 maszyny parowe: pierwsza z 1900 roku obsługująca szyb Głowacki, druga z 1920 roku, działa przy szybie Kościuszko. W budynku administracyjnym znajduje się wystawa poświęcona górnictwu Umożliwia oglądanie eksponatów związanych z historią i kulturą górnictwa. W 2004 kopalnia została uznana najlepszym produktem turystycznym roku w województwie śląskim. Od 19 października 2006 zabytkowa kopalnia Ignacy znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki. Na terenie kopalni znajduje się 46-metrowa wieża ciśnień, obecnie wykorzystywana jako punkt widokowy.

Miejski Dom Kultury zaprasza na majową wycieczkę do Raciborza i Rybnika
fot. MDK Czechowice-Dziedzice

mp / czecho.pl

źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj