Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA

Rozrywka

  • 18 sierpnia 2008
  • wyświetleń: 719

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej informuje, że realizuje projekt pt.: Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobom niepełnosprawnym zakwalifikowanym w bieżącym roku do ww. projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe – realizowane od VII-IX
- Poradnictwo prawne – realizowane od IX-XII
- Warsztaty poszukiwania pracy – realizowane od VIII-XII
- Szkolenia zawodowe - realizowane od IX-XII
- Usługę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – realizowane od VII-XII
Bezpośrednią realizacją ww. form wsparcia zajmuje się Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI.

W 2008 roku w ww. projekcie bierze udział czternaście osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. W celu uzyskania dodatkowych informacji o realizacji projektu mogą one kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 z pracownikiem socjalnym – Panem Rafałem Kwaśniak tel.: 033 -81-36- 664 lub koordynatorem projektu – Panią Katarzyną Olszyna tel.: 033-81-36-663.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie w kolejnych latach prosimy o wypełnienie diagnozy umieszczonej na stronie www.pcpr.powiat.bielsko.pl Jednocześnie informujemy, że ww. osoby muszą być bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej i korzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

UM Czechowice-Dziedzice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.