czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 16 lipca 2010
  • wyświetleń: 1616

Trwa wyścig po stypendia

20 lipca upływa termin przyjmowania wniosków o stypendium Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego 13 maja ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012".

Celem konkursu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia (słuchacza), którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendiów mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub na polu współpracy międzynarodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych. Stypendyści zobowiązani są do przesłania sprawozdań z realizacji planu rozwoju.

W tym roku Zarząd Województwa przeznaczył na stypendia 114 000 zł dla 30 najlepszych. Każdy z uczniów otrzyma 3800 zł, płatne w dziesięciu transzach od września 2010 r. do czerwca 2011 r.

Wnioski o stypendium winny być składane /lub przesyłane pocztą/ w terminie do 20 lipca do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

aka / czecho.pl, źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.