Rozrywka

  • 1 września 2010
  • wyświetleń: 1869

Regulamin konkursu: Najlepsze zdjęcie z wakacji 20

Regulamin konkursu "Najlepsze zdjęcie z wakacji 2010"

1. Organizatorem konkursu jest portal czecho.pl, z siedzibą w Pszczynie, ul. Bielska 10.

2. Konkurs portalu czecho.pl "Najlepsze zdjęcie z wakacji 2010" odbywa się w dwóch etapach: w terminie od 13 września do 17 października odbędą się eliminacje (5 tygodniowych edycji), a w terminie do 24 października rozegrany zostanie finał.

3. Konkurs polega na wybraniu najlepszego zdjęcia z letnich wakacji 2010 roku.

4. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gmin Czechowice-Dziedzice oraz Bestwina, za wyjątkiem pracowników portalu czecho.pl oraz członków ich najbliższych rodzin.

5. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy przez specjalny panel konkursowy przesłać maksymalnie jedną fotografię z 2010 roku z opisem czasu i miejsca ich wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora.

6. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa nadsyłającego i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.

7. Autor zezwala na publikację zdjęcia na portalu czecho.pl i wykorzystaniu w przyszłości przez firmę pless intermedia.

8. Autor podając w treści zgłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w portalu czecho.pl. Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator portali czecho.pl - firma pless intermedia.

9. Wyboru maksymalnie 30 zdjęć do każdej eliminacji dokonuje portal czecho.pl.

10. W eliminacjach wybór najlepszego zdjęcia dokonywany jest przez Internautów i jest prowadzony w formie głosowania SMS.

11. Do finału zakwalifikowanych zostanie pięć najwyżej ocenionych zdjęć z każdej eliminacji. Dodatkowo po jednym zdjęciu z pojedynczej eliminacji otrzyma "dziką kartę" od redakcji czecho.pl.

12. W finale wybór najlepszego zdjęcia dokonywany jest przez Internautów i jest prowadzony w formie głosowania SMS.

13. Nagrodą dla autora "Najlepszego wakacyjnego zdjęcia 2010" jest 1000 PLN.

14. Autor "Najlepszego wakacyjnego zdjęcia 2010" przed odebraniem nagrody powinien udowodnić, iż wykonał wskazane zdjęcie.

15. Nagroda zwycięzcy konkursu zostanie wręczona w siedzibie portalu czecho.pl, nie później niż do 30 października 2010r.

16. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym pod adresem http://www.czecho.pl.

17. Portal czecho.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.