Sport

  • 15 maja 2014
  • wyświetleń: 1336

Bieg Przełajowy przełożony

Ze względu na złe warunki atmosferyczne i złe prognozy pogody XII Bieg Przełajowy im. Św. Andrzeja Boboli w dniu 17 maja jest przeniesiony na 31 maja.

REGULAMIN 17.05.2014 XII BIEGU PRZEŁAJOWEGO im. Św. ANDRZEJA BOBOLI Bieg pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic

1.CEL IMPREZY : Popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa.

2.ORGANIZATOR : Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

3.TERMIN I MIEJSCE : 17.05.2014 r (sobota) na terenach przyległych do stadionu MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach , ul. Legionów 145.

4.BIURO ZAWODÓW : Stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice, ul.Legion145. Weryfikacja do biegu w godzinach 8.30-.9.30

5.UCZESTNICTWO : W biegach mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwskazań lekarskich do biegania , dzieci za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ( dzieci i młodzież do lat 18 ). W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6.KATEGORIE WIEKOWE:

1. DZIEWCZĘTA rocznik 2007 i młodsze
2. CHŁOPCY rocznik 2007 i młodsi
1. DZIEWCZĘTA roczniki 2006
2. CHŁOPCY roczniki 2006
3. DZIEWCZĘTA roczniki 2005
4. CHŁOPCY roczniki 2005
5. DZIEWCZĘTA roczniki 2004
6. CHŁOPCY roczniki 2004
7. DZIEWCZĘTA roczniki 2003
8. CHŁOPCY roczniki 2003
9 .DZIEWCZĘTA roczniki 2002
10. CHŁOPCY roczniki 2002
11. DZIEWCZĘTA roczniki 2001
12. CHŁOPCY roczniki 2001
13. DZIEWCZĘTA roczniki 2000-1999-1998
14. CHŁOPCY roczniki 2000-1999-1998
15. DZIEWCZĘTA roczniki 1997-1996-1995- 1994
16. CHŁOPCY roczniki 1997-1996-1995- 1994
17. KOBIETY roczniki 1993-1968
18. MĘŻCZYŹNI roczniki 1993-1968
19. KOBIETY roczniki 1967 i starsze
20. MĘŻCZYŹNI roczniki 1967 i starsi

8. ZAPISY: Zgłoszenia zbiorowe ( minimum 5 uczestników) z danej szkoły ( lub innej jednostki) prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: mosir.input.com.pl. Login i hasło do systemu jest dostępny pod numerem telefonu
600 270 428 ( Justyna Bukowska- MOSiR). Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko
i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy. Zgłoszenia indywidualne prosimy dostarczać
pod adres MOSiR, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145, fax: (32) 215 27 06
lub na adres: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl do 15.05.2014 , w dniu zawodów weryfikacja i dodatkowe zapisy od godz. 8.30-9.30 w biurze zawodów ( stadion MOSiR).

9. WPISOWE: wysokość wpisowego:
- młodzież szkolna oraz członkowie TKKF za okazaniem legitymacji - 3 zł
- niezrzeszeni w TKKF - 5

Mieszkańcy miasta i gminy Czechowice-Dziedzice - bezpłatnie

10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA : indywidualnie za miejsca I-III medale , I-VI dyplomy , drużynowo za miejsca I-III puchary i dyplomy. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną nagrody.

11. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn ( 20 pkt za I miejsce , 19 za II miejsce itd. aż do I pkt za XX miejsce i dalej)
Klasyfikacja drużynowa Szkół Podstawowych , Gimnazjalnych i Średnich. W tej klasyfikacji biorą udział szkoły reprezentowane przez min. 10 uczniów. Punktuje 20 najlepszych wyników
z danej szkoły.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy uczestnik otrzyma gorący napój.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora.
- We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje
Organizator i Komisja Sędziowska

PROGRAM XII BIEGU PRZEŁAJOWEGO im. Św. ANDRZEJA BOBOLI CZECHOWICE-DZIEDZICE 17.05.2014r

8.30 Zbiórka zawodników, zapisy i weryfikacja.
9.50 Uroczyste otwarcie zawodów.

Start

10.00 dziewczęta 2007 i młodsze ok. 400m
10.05 chłopcy 2007 i młodsi ok. 400m
10.10 dziewczęta 2006 ok. 600m
10.15 chłopcy 2006 ok. 600m
10.20 dziewczęta 2005 ok. 600m
10.25 chłopcy 2005 ok. 600m
10.30 dziewczęta 2004 ok. 600m
10.35 chłopcy 2004 ok. 600m
10.40 dziewczęta 2003 ok. 800m
10.47 chłopcy 2003 ok. 800m
10.54 dziewczęta 2002 ok. 800m
11.00 chłopcy 2002 ok. 800m
11.07 dziewczęta 2001 ok. 800m
11.15 chłopcy 2001 ok. 800m

11.25 dziewczęta 2000-1999-1998
dziewczęta 1997-1996-1995-1994
kobiety 1993-1968
kobiety 1967 i starsze ok.2000m

11.40 chłopcy 2000-1999-1998
chłopcy 1997-1996-1995-1994 ok. 2000m
mężczyźni 1993- 1968
mężczyźni 1967 i starsi ok. 4000m

400m start i meta na bieżni stadionu
600m 1 małe okrążenie- start z przodu stadionu , bieg po
bieżni stadionu
800m 1 duże okrążenie-start z przodu stadionu / za koroną i dalej za koroną stadionu/
2000m 2 duże okrążenia
4000m 5 dużych okrążeń

aka / czecho.pl

źródło: MOSiR Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.