Sport

  • 8 marca 2006
  • wyświetleń: 1582

Gimnazjum i co dalej...

Przed uczniami kończącymi edukację w gimnazjum, poważny wybór. Jaki? Mianowicie, którą szkołę wybrać, jaki profil i czym się kierować przy wyborze.

Poniżej podajemy informacje o szkołach ponad gimnazjalnych i ich ofertach. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na swoją dalszą edukację, to mamy nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne.

A.O. / czecho.pl

--------------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO - USŁUGOWYCH w Czechowicach Dziedzicach w swojej ofercie posiada Technikum Nr 3 i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2. W Technikum Nr 3 są następujące kierunki kształcenia: technik żywienia i gospodarstwa dmowego, technik organizacji i usług gastronomicznych, technik kelner, technik kucharz, technik handlowiec.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 oferuje:
- 2 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową (sprzedawca, kucharz małej gastronomii)
- 3 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową (piekarz, cukiernik).

Kolejna szkoła w Czechowicach Dziedzicach to ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCh I LICEALNYCH IM. S. STASZICA. W ramach tej szkoły mamy:

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie), klasy z rozszerzonym programem nauczania z przedmiotów: historia, matematyka, biologia, język angielski, chemia, informatyka i geografia. W ramach Liceum funkcjonują również klasy o charakterze: sportowo – obronnym, humanistycznym, biologiczno – chemicznym oraz informatycznym.

Technikum (4-letnie) w zawodach: technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk.

Liceum Profilowane (3-letnie) o profilach: ekonomiczno – administracyjny, elektroniczny i mechatroniczny.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, elektromechanik, elektryk, klasy wielozawodowe.

ZESPÓŁ LICEÓW IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE proponuje naukę w klasach: matematyczno - informatycznej, kulturoznawczej, społeczno - humanistycznej, przyrodniczej, matematyczno - fizyczno- chemicznej, ogólnej, językowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SILESIA uruchamia w nowym roku szkolnym klasę sportową o profilu piłka nożna. Ponad to oferuje:

3 letnie Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniami:
- j. angielski, matematyka, informatyka,
- j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
- j. angielski, geografia, informatyka,
- j. polski, historia, geografia,
- j. polski, biologia, geografia.

4 letnie Technikum w zawodach:
- technik informatyk,
- technik elektryk,
- technik mechanik.

3 letnie Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją. W ofercie również Szkoła Mistrzostwa Sportowego, gdzi kształcić się można w specjalności kajakarstwo.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.