czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 23 sierpnia 2017
  • wyświetleń: 3666

Czechowickie szkoły mają być bardziej konkurencyjne

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "ZS Silesia" podaj

Trzy czechowickie szkoły wezmą udział w projekcie "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego".

Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie
Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Projekt polega na podniesieniu jakości i efektywności nauczania ogólnego szkołach powiatu bielskiego oraz wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjność. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu elementarnej wiedzy oraz pozalekcyjnych - różnych form rozwijających uzdolnienia, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wsparcie może być ukierunkowane wyłącznie na realizację zajęć obejmujących przedmioty ogólnokształcące, w tym matematyczno-przyrodnicze. Do osiągnięcia powyższego celu przyczyni się również zakup pomocy dydaktycznych IT w tym 58 laptopów, 13 tablic interaktywnych, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki 3D, 5 rzutników i ekranów projekcyjnych, telewizora, kamery i wizualizera.

Ponadto zaplanowano do zakupu znaczącą ilość pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć, w tym m.in. programów multimedialnych, interaktywnych podręczników, czasopism naukowych, map interaktywnych i tradycyjnych itp.

ZSTiL
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych · fot. nan


Na terenie projektem objętych zostanie 650 uczniów: Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych (Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa), Zespołu Szkół Silesia (Technikum) oraz Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. Czwartą szkołą z naszego powiatu, która bierze udział w projekcie jest Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk (Gimnazjum i Liceum).

Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.380 545,46 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 1.242.490,91 PLN. Pozostała kwota tj.138 054,55 stanowić będzie wkład własny powiatu i zostanie on wniesiony do projektu w postaci niefinansowej tj. (wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia projektowe).

aka / czecho.pl, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

ZS Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "ZS Silesia" podaj