czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 21 stycznia 2008
  • wyświetleń: 772

W Przełomie Kaniów bez ... przełomu

Z dniem 31 grudnia 2007 roku z funkcji prezesa LKS "Przełom" Kaniów zrezygnował Andrzej Michalski.

Na 20 stycznia br. zostało zwołane Walne Zebranie członków Klubu, którego celem było wysłuchanie sprawozdań z działalnoci w 2007 roku, przyjęcie bilansu, udzielenie absolutorium oraz poszerzenie składu zarządu, ponieważ na statutow± liczbę od 5 do 15 członków pracowała w zarz±dzie włanie ta minimalna liczba członków i żaden z nich nie wyrażał woli objęcia funkcji prezesa.

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono również jednogłośnie absolutorium. Poszerzono skład zarządu praktycznie o 100%, ale i tak pracował on będzie w składzie 10 osobowym, na 15 możliwych.

Liczono, że w poszerzonym składzie zarz±d potrafi wyłonić spośród siebie prezesa, jednakże żaden z członków zarz±du nie chciał się podj±ć tej funkcji i kolejna próba zostanie przeprowadzona 5 lutego br. Do tego czasu obowi±zki prezesa będzie pełnił Sebastian Grzywa, dotychczasowy wiceprezes i kierownik drużyny seniorów.

gminabestwina.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.