czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 27 grudnia 2008
  • wyświetleń: 3214

Powstają kolejne sale gimnastyczne

Czechowicki samorząd, sukcesywnie od kilku lat przeznacza w gminnym budżecie środki na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych.

Reklama

Powiększająca się rokrocznie baza szkolnych obiektów sportowych w przyszłym roku wzbogaci się o dwie kolejne sale gimnastyczne: w Gimnazjum Publicznym nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie Miliardowicach.

Jedną z pierwszych nowych sal gimnastycznych była oddana blisko dekadę temu sala przy Zespole Szkół w Ligocie. W roku 2004 nową salę wybudowano przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Chłopskiej. Kolejka szkół czekających na poprawę bazy sportowej była ogromna, dlatego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w kadencji 2002-2006, ustaliła harmonogram budowy sal gimnastycznych, który na przestrzeni ostatnich kilku lat ulegał zmianom, nie ulegała jednak zmianie decyzja samorządu o potrzebie budowy przyszkolnych sal gimnastycznych.

Prawdziwego rozpędu nabrała budowa sal w roku 2006, kiedy to rozpoczęto inwestycje w trzech gminnych szkołach – w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 5 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie. Ten ambitny program budowy nowych sal gimnastycznych jest kontynuowany przez obecnego burmistrza i Radę Miejską nowej kadencji. W roku bieżącym oddana została do użytku sala gimnastyczna w Gimnazjum Publicznym nr 2, w roku przyszłym kolejne dwie szkoły będą mogły się pochwalić salami gimnastycznymi - Gimnazjum Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie Miliardowicach.

Gmina Czechowice-Dziedzice stara się o dofinansowanie budowy sal w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Dofinansowanie, o jakie zabiegamy sięga 85% wartości zadań. W czerwcu br. w Urzędzie Marszałkowskim zostały złożone trzy wnioski na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych. W przypadku Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr 2 ubiegamy się o ponad 3,4 mln zł dofinansowania, w przypadku sali przy Gimnazjum Publicznym nr 3 wartość dofinansowania, o które zabiegamy to ponad 3,7 mln zł natomiast na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie Miliardowicach wystąpiliśmy o dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł. Wszystkie trzy wnioski pozytywnie przeszły już ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej, której dokona zespół ekspertów. Prawdopodobne, ostateczne decyzje Zarządu Województwa, rozstrzygające ten konkurs, poznamy w I kwartale 2009 r.

Zarówno sale, które zostały już wybudowane, jak i te, które są w trakcie realizacji, to nowoczesne obiekty dostosowane architektonicznie do budynków macierzystych szkół. Wyposażone są w niezbędne zaplecze - przebieralnie, sanitariaty z prysznicami oraz pomieszczenia służące do przechowywania sprzętu. Budowa sal gimnastycznych przy GP 3 oraz przy SP nr 2 w Miliardowicach zaplanowana została w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a czechowicki samorząd przeznaczył na ten cel z gminnego budżetu ponad 7 mln zł. Budowa sal przebiega zgodnie z harmonogramem i w przyszłym roku szkolnym dzieci i młodzież będą mogły rozpocząć zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnych obiektach.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie Miliardowicach

Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu br. a planowany termin zakończenia realizacji, to 31 lipca 2009 r. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice i wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych BESKID nr 2 Sp. z o.o. z Bielska –Białej wartość zadania to 3 199 572 zł.

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego obiektu sali gimnastycznej, z segmentem socjalno - szatniowym, połączonej z istniejącym budynkiem szkoły przewiązką. Powierzchnia zabudowy – 621 m2, powierzchnia użytkowa 489 m2, kubatura – 3 735 m3.

Sala gimnastyczna o powierzchni ok. 24 m x 14 m będzie w zależności od potrzeb dzieliła kurtyną wnętrze na dwie odrębne przestrzenie dla potrzeb prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

W przewiązce łączącej szkolę z salą gimnastyczną zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatnie dla ćwiczących dzieci oraz pokój dla nauczyciela wychowania fizycznego. Będzie się tu również mieścił magazyn sprzętu sportowego. Projekt budowy sali gimnastycznej zakłada wyposażenie sali w sprzęt sportowy za kwotę około 120 tys. zł będą to m.in. drabinki gimnastyczne, materace, skrzynie gimnastyczne, tablica świetlna wyników, tablice do koszykówki, siatkę do siatkówki, badmintona czy tenisa, bramkami do piłki ręcznej oraz kurtyną siatkową. W nowobudowanej sali gimnastycznej wydzielone zostaną boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną

W roku bieżącym planuje się wykonanie robót na kwotę około 2 mln złotych brutto. Obiekt zostanie zadaszony, co umożliwi prowadzenie w nim robót w okresie zimowym.

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Publicznym nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr 3 rozpoczęła się w sierpniu br. i zgodnie z umową powinna zostać ukończona do połowy sierpnia roku przyszłego. Wykonawcą zadania, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest czechowicka firma HB-Unibud S.A. Koszt budowy sali to 4 115 848,03 zł.

Sala będzie połączona z budynkiem szkoły przewiązką z przylegającym do niej segmentem zaplecza sanitarnego, szatniami i pokojem dla nauczyciela wychowania fizycznego. Powierzchnia zabudowy - 1060 m2, powierzchnia użytkowa 836,20 m2, kubatura – 6789 m3.

Sala przy GP nr 3 będzie salą pełnowymiarową (36 m x 20 m) dzieloną kurtyną na dwie odrębne przestrzenie, co umożliwi prowadzenie jednocześnie zajęć wychowania fizycznego dla dwóch grup. W sali gimnastycznej zostaną wydzielone boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej. Ponadto sala zostanie wyposażona w drabinki gimnastyczne, skrzynie gimnastyczne, materace, kozły gimnastyczne, tablicę świetlną, tablice do koszykówki, siatkę do siatkówki, bramki do piłki ręcznej oraz w trzyrzędową składaną widownie na około 180 osób. Ogółem koszt wyposażenia sali wyniesie około 200 tys. zł

Do końca bieżącego roku planuje się wykonanie robót na wartość ponad 2,1 mln zł , co pozwoli na wykonanie zadaszenia obiektu. Będzie więc możliwe kontynuowanie prac wewnątrz budynku w okresie zimowym.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.