Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA

Sport

  • 13 kwietnia 2009
  • wyświetleń: 968

XIII Bieg Przełajowy o Puchar MOSiR

W sobotę, 25 kwietnia odbędzie się XIII Bieg Przełajowy o Puchar Dyrektora MOSiR, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach zapraszamy do zapoznania się z regulaminem biegów oraz z ich programem.

REGULAMIN XIII Biegu Przełajowego
o Puchar Dyrektora MOSiR


1. Cel imprezy: popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa

2. Organizator: MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach

3. Termin i miejsce: 25.04.2009r (sobota) na terenach przyległych do stadionu MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 145

4. Biuro zawodów: stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice. ul. Legionów 145 weryfikacja do biegu w godzinach 8.30-9.45

5. Uczestnictwo: w biegach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do biegania lub pisemną zgodę rodziców i opiekunów do udziału w biegu (dzieci i młodzież do lat 18)

6. Kategorie wiekowe: prawo startu mają dzieci z rocznika 2002, osobno dla dziewcząt i chłopców. Ta kategoria wiekowa nie podlega weryfikacji drużynowej.
1. dziewczęta roczniki 2001 (klasy 1)
2. chłopcy roczniki 2001 (klasy 1)

3. dziewczęta roczniki 2000 (klasy 2)
4. chłopcy roczniki 2000 (klasy 2)

5. dziewczęta roczniki 1999 (klasy 3)
6. chłopcy roczniki 1999 (klasy 3)

7. dziewczęta roczniki 1998 (klasy 4)
8. chłopcy roczniki 1998 (klasy 4)

9 .dziewczęta roczniki 1997 (klasy 5)
10. chłopcy roczniki 1997 (klasy 5)

11. dziewczęta roczniki 1996 (klasy 6)
12. chłopcy roczniki 1996 (klasy 6)

13. dziewczęta roczniki 1995-1994-1993 (gimnazjum)
14. chłopcy roczniki 1995-1994-1993 (gimnazjum)

15. dziewczęta roczniki 1992-1991-1990 (szkoły średnie)
16. chłopcy roczniki 1992-1991-1990 (szkoły średnie)

17. kobiety roczniki 1989-1964
18. mężczyźni roczniki 1989-1964

19. kobiety roczniki 1963 i starsze
20. mężczyźni roczniki 1963 i starsi

7. Zapisy: zgłoszenia zbiorowe prosimy dostarczać pod adres MOSiR do dnia 23.04.2009 r.
43-502 Czechowice-Dziedzice.
ul. Legionów 145, fax 0-32 2152706
e-mail: mosir@czechowice-dziedzice.pl

W dniu zawodów weryfikacja i dodatkowe zapisy od godz. 8.30 – 9.45 w biurze zawodów (stadion MOSiR).

8. Wpisowe: wysokość wpisowego:
-młodzież szkolna oraz członkowie TKKF za okazaniem legitymacji 3zł.
-niezrzeszeni w TKKF 5zł
-mieszkańcy miasta i gminy Czechowice-Dziedzice bezpłatnie

9. Nagrody i wyróżnienia:
indywidualne za miejsca I – III medale ,
I - VI dyplomy drużynowo za miejsca I-III puchary

10. Klasyfikacja zespołowa szkół: zawodnicy zdobywają punkty: 20 pkt za I miejsce, za XX 1 pkt ,XX, XXI miejsce i dalej za ukończenie biegu zawodnicy otrzymują 1 pkt, punktują wszyscy uczniowie:
-szkoły podstawowej,
-gimnazjum,
-szkoły średniej
w klasyfikacji biorą udział szkoły reprezentowane przez min. 10 uczniów

12. Postanowienia końcowe: każdy uczestnik na mecie otrzyma gorącą herbatę
-uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt
-uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora
-we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i komisja sędziowska .


Program XIII Biegu Przełajowego
o Puchar Dyrektora MOSiR


8.30 Zbiórka zawodników, zapisy i weryfikacja.
9.50 Uroczyste otwarcie zawodów.

Start
10.00 dziewczęta 2002 400m
10.05 chłopcy 2002 400m
10.10 dziewczęta 2001 ok. 600m
10.15 chłopcy 2001 ok. 600m
10.20 dziewczęta 2000 ok. 600m

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.