czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 29 października 2009
  • wyświetleń: 6928

Burmistrz powołał nowego zastępcę

Dr Paweł Mrowiec został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Czechowic-Dziedzic. Dr Paweł Mrowiec pełni funkcję drugiego zastępcy i sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, tj. nad Wydziałem Inwestycji i Zarządu Drogami, Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz nad Biurem Zamówień Publicznych.

Burmistrz powołał nowego zastępcę
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Dr Paweł Mrowiec urodził się w 1974 roku. Mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2005 obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Rok później rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, gdzie obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotu: Gmina na rynkach pożyczkowych, Finanse oraz Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

W latach 1996-2009 był pracownikiem ING Banku Śląskiego S.A - ostatnio zatrudniony na stanowisku Regionalnego Compliance Oficera, zajmującego się m.in. nadzorem nad siecią oddziałów detalicznych i korporacyjnych w Regionie w zakresie ryzyka operacyjnego, monitorowaniem przestrzegania przez pracowników zasad zgodności z normami, prowadzeniem szkoleń dla sieci sprzedaży w zakresie ryzyka operacyjnego. W latach 2003-2006 był Wiceprezesem Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –Kredytowej "Dziedzice" w Czechowicach-Dziedzicach, odpowiedzialnym za rozwój i planowanie finansowe. Od kwietnia 2007 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Dr Paweł Mrowiec jest żonaty. Ma dwoje dzieci: córkę Paulinę (7 lat) oraz syna Daniela (4 lata). Jego hobby to podróżowanie po świecie, zgłębianie wiedzy z zakresu ekonomii oraz koszykówka.

- Praca w samorządzie jest dla mnie nowym, odpowiedzialnym wyzwaniem w roli bezpośrednio nadzorującego podległe wydziały Urzędu Miejskiego, od których mieszkańcy naszej Gminy oczekują skuteczności i efektywności w działaniu - powiedział nowy zastępca burmistrza dr Paweł Mrowiec.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.