czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 5 kwietnia 2011
  • wyświetleń: 2546

Zespół kryzysowy podsumował rok

30 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.

Powódz: nie ma pieniędzy na pomoc


Plan pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok bieżący przedstawił naczelnik Wydziału Zarządzania Aleksander Radkowski. Przedstawiciele służb ratowniczych: Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowali krótkie sprawozdania dotyczące działań interwencyjnych w roku 2010.

Komendant Miejski PSP w Bielsku - Białej Adam Caputa przypomniał, że w naszym powiecie strażacy interweniowali 2389 razy, w tym przy 373 pożarach. Największy pożar miał miejsce 24 stycznia 2010 w Jaworzu, kiedy palił się budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W akcji tej wzięło udział 30 zastępów straży i około 100 strażaków. Jednak statystyki mówią, że interwencje straży pożarnej dotyczą pożarów jedynie w 15%, natomiast ponad 83% to inne działania, w ubiegłym roku głównie związane z usuwaniem skutków powodzi, jaka nawiedziła nasze gminy od 16 maja do 16 czerwca oraz od 31 sierpnia do 3 września. Oddziały straży PSP i OSP brały udział przy ewakuacji ludności i zwierząt hodowlanych, ratowaniu mienia, przy umacnianiu wałów, zabezpieczaniu potoków i rzek oraz miejsc newralgicznych.

Strażacy uczestniczą także przy akcji "Bezpieczne Ferie", "Bezpieczne Wakacje" oraz prowadzą kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, w roku ubiegłym przeprowadzono 23 odbiory techniczne. Komendant A. Caputa poinformował zebranych, że dzięki wsparciu samorządu lokalnego Czechowic - Dziedzic rozbudowuje się baza lokalowa posterunku straży w tym mieście.

Jarosław Mańdok Zastępca Komendanta Miejskiego Policji poinformował o wzroście dynamiki przestępczości o 15% w powiecie, a o 23% w mieście Bielsku - Białej. W roku ubiegłym policja zanotowała 2847 zdarzeń w naszym powiecie. Dotyczy to kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem, bójek, rozbojów, pobić, wypadków i kolizji drogowych. Optymistyczny jest fakt, że nastąpił wzrost wykrywalności zdarzeń. Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce na drogach krajowych: nr 1, 67, 52 i drodze wojewódzkiej 942, a w Czechowicach - Dziedzicach na ulicach Traugutta, Legionów i Węglowej.

Ryszard Odrzywołek dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przypomniał, że działania ratownicze prowadzi na terenie miasta i powiatu bielskiego 11 zespołów. W roku ubiegłym odnotowano ponad 22.780 wyjazdów, w tym 11.480 w powiecie bielskim. W roku 2010 podczas udzielania pomocy zmarło 76 osób, głównie poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz z powodu nagłego zatrzymania pracy serca. Dyrektor R. Odrzywołek mówił również o działającym w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym, jednym z pierwszych w kraju w pełni skomputeryzowanym systemie informowania i zlecania wyjazdów zespołów ratowniczych.

Jerzy Siodłak naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR poinformował członków Zespołu, że w ubiegłym sezonie ratownicy interweniowali 1597 razy. Niestety były 4 wypadki śmiertelne, zginęło 2 narciarzy i 2 turystów. W sezonie zdarzają się i takie dni podczas których ratownicy interweniują prawie 50 razy.

Naczelnik J. Siodłak przypomniał, że założono Fundację Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej "Radan". GOPR już drugi rok realizuje szkolenia finansowane ze środków UE w ramach projektu pn. "Na każde wezwanie" , którego celem jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie specjalistycznego ratownictwa medycznego i górskiego. W roku 2010 wyremontowano także stację Beskidzkiej Grupy GOPR w Szczyrku.

Na posiedzeniu dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku - Białej Małgorzata Malinowska poinformowała zebranych o działalności ośrodka oraz wdrożeniu procedury "wsparcie i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w wypadkach masowych i katastrofach". Omówiła także działalność pracowników tego ośrodka w zakresie poradnictwa psychologicznego udzielanego osobom poszkodowanym podczas powodzi czy w trakcie wypadków drogowych.

Podczas dyskusji członkowie Zespołu podjęli temat współpracy służb w roku bieżącym.

aka / czecho.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.