czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 7 maja 2011
  • wyświetleń: 4267

1. sesja Młodzieżowej Rady

W czwartek 5 maja w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Młodzieżowa Rada Miejska
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przewodniczący Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic Damian Żelazny, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Kopeć wręczyli młodzieżowym radnym zaświadczenia o wyborze na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Na sesji dokonano również wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej - funkcję tę powierzono Judycie Gorel, wyboru Zastępców Przewodniczącej młodzieżowi radni dokonają na następnej sesji MRM. Wcześniej, uroczyście podziękowano za pracę w 2-letniej kadencji ustępującemu Przewodniczącemu MRM Rafałowi Walusiakowi.

Młodzieżowa Rada Miejska w kadencji 2011-2013
* Baranowski Jarosław - Zespół Szkół "Silesia"
* Bieńko Rafał - Ludowy Klub Sportowy Ligota-Centrum
* Cebula Katarzyna - Gimnazjum Publiczne Nr 1
* Cieślik Jakub - Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
* Drozdek Dominik - Miejska Biblioteka Publiczna
* Gembala Bartosz - Zespół Szkół w Zabrzegu
* Gorel Judyta - Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci"
* Karwacka Anna - Gimnazjum Publiczne Nr 3
* Kopeć Bartłomiej - Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
* Pisarek Dawid - Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Zabrzegu
* Pisarek Mateusz - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS"
* Seniow Stefania - Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice
* Tomaszczyk Katarzyna - Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice
* Zielińska Justyna - Czechowickie Towarzystwo Cyklistów
* Zolich Magdalena - Gimnazjum Publiczne Nr 2

---

Możliwość wybrania swojego przedstawiciela do Rady Młodych mają szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, które statutowo działają na rzecz młodzieży, instytucje kultury i nauki ukierunkowane na działalność z młodzieżą, kościoły i inne związki wyznaniowe skupiające młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy z podmiotów może wybrać tylko jednego przedstawiciela.

Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.
Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze spadkiem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania. Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Podstawowymi celami Rady Młodych są:
* kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi,
* konsolidacja działań środowisk młodzieżowych,
* zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia,
* kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
* przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.