czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2011
  • wyświetleń: 4494

Starania o fundusze na kanalizację

W drugiej połowie kwietnia eksperci inicjatywy Jaspers przyjechali do Czechowic-Dziedzic, aby zapoznać się ze specyfiką Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Reklama

Jaspers w Czechowicach
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Skład delegacji był międzynarodowy: Magnus Emanuelsson - Inżynier ds. wody - Przewodniczący delegacji (Szwecja); Ken Valentine - Ekspert finansowy (Wielka Brytania); Fernando Maldonado Alvarez - Inżynier ds. środowiska (Hiszpania). Delegacji towarzyszyła Pani Koordynator z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy - Justyna Strzałkowska.

Ze strony polskiej w spotkaniach z ekspertami JASPERS uczestniczyli: dr Paweł Mrowiec - Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic, przedstawiciele Jacobs Polska Sp. z o.o. Grzegorz Wiśniowski, Andrzej Gierszewski i Marcin Żuk, przedstaiwciele PIM Sp. z o.o. Michał Gil - Prezes, Jadwiga Herok - Wiceprezes, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych; Małgorzata Pławecka - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP), Andrzej Rzepka - Kierownik ds. technicznych w JRP.

Pierwszego dnia delegacja została powitana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, a następnie podczas prezentacji przygotowanej przez JRP przedstawiono: zakres geograficzny Projektu, aglomerację, obszary Natura 2000, beneficjenta Projektu, strukturę organizacyjną i własnościową systemu wodno-ściekowego, analizę niedoborów i analizę opcji, zakres rzeczowy i stan realizacji oraz plan finansowania Projektu i harmonogram działań.

Podczas wizji w terenie - na oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach - eksperci mieli okazję zapoznać się z charakterystyką naszego obiektu oraz ze szczegółami planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, tak aby spełniała ona wymogi Unii Europejskiej.

W drugim dniu omówiono wstępne uwagi ekspertów JASPERS do Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice" oraz zorganizowano objazd przez Czechowice-Dziedzice centrum, część południową, Zabrzeg, Ligotę i Bronów, tak aby zaprezentować ekspertom zakres Projektu i przebieg nowej kanalizacji.

Wizyta zakończyła się spotkaniem zamykającym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie omówiono przebieg wizyty oraz zadeklarowano, że w okresie ok. trzech tygodni JASPERS przedstawi nam szczegółowy raport z zaleceniami co należy poprawić w dokumentacji Projektu, co uszczegółowić, co uogólnić - tak aby wniosek do dofinansowanie Projektu został przyjęty przez Komisję Europejską i aby móc rozpocząć roboty kanalizacyjne na obszarze naszej gminy.

---

JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions (tłum.: Wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach).

Wspólne, ponieważ inicjatywa ta reprezentuje 3 partnerów:
- Europejski Bank Inwestycyjny,
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
- Komisję Europejską.

Formalnie - JASPERS to część Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Wsparcie JASPERS dotyczy dużych projektów, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską:
- od 25 mln euro w sektorze środowiska,
- od 50 mln euro w sektorze transportu i innych sektorach.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.