czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 31 lipca 2011
  • wyświetleń: 2718

Herb w rękach burmistrza

Do tej pory to radni decydowali kto i kiedy może posługiwać się herbem i flagą Czechowic-Dziedzic. Chodzi m.in. o kluby, organizacje sportowe, społeczne, stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę lub oddział na terenie czechowickiej gminy.

Teraz zasady się zmieniły i to przez samych...radnych. Zdecydowali oni, że tego typu decyzje będzie podejmować wyłącznie burmistrz.

ZASADY I WARUNKI UŻYWANIA HERBU MIASTA CZECHOWICE-DZIEDZICE
1. Herb jest własnością gminy Czechowice-Dziedzice i jest symbolem lokalnej społeczności.
2. Użycie herbu może mieć miejsce wyłącznie zgodnie z wzorem określonym w załączniku do statutu gminy Czechowice-Dziedzice.
3. Herbu winno się używać godnie i z należytym szacunkiem.
4. Herb zawarty w druku jednobarwnym może być także jednobarwny.
5. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu (jednobarwnej lub wielobarwnej) w postaci płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych. W innych przypadkach niedopuszczalne jest graficzne zniekształcenie herbu.
6. Herbem mogą posługiwać się organy gminy Czechowice-Dziedzice, jednostki pomocnicze gminy i gminne jednostki organizacyjne.
7. Herb może być umieszczany wewnątrz i na zewnątrz obiektów komunalnych, przy ulicach i placach na terenie gminy, na tablicach przy drogach wjazdowych do gminy (tzw. witacze), na dokumentach urzędowych gminy, na drukach, wydawnictwach i materiałach promujących gminę. W przypadku eksponowania herbu łącznie z godłem państwowym, herb umieszcza się obok godła państwowego.
8. Zabrania się wykorzystywania herbu jako znaku firmowego lub jego części (tzw. logo firmy) oraz jako znaku towarowego lub jego części.
9. Umieszczanie herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego wymaga zgody burmistrza.

ZASADY I WARUNKI UŻYWANIA FLAGI MIASTA CZECHOWICE-DZIEDZICE
1. Flaga jest obok herbu najważniejszym znakiem i symbolem lokalnej społeczności.
2. Flaga musi być całkowicie zgodna z wzorem określonym w załączniku do statutu gminy Czechowice-Dziedzice.
3. Flagę winno się używać godnie i z należytym szacunkiem.
4. Flagę wywiesza się przed siedzibą organów gminy i jednostek gminy lub na budynkach tych jednostek z okazji uroczystości gminnych.
5. Flaga może być wywieszana przez mieszkańców, instytucje, zakłady pracy z okazji uroczystości państwowych i gminnych.
6. Flaga może także być wywieszana wewnątrz obiektów.
7. W przypadku eksponowania dwóch flag (wspólnie z flagą państwową), flagę umieszcza się po prawej stronie flagi państwowej (z punktu widzenia patrzącego).
8. W dniach żałoby flagę wraz z czarną wstęgą opuszcza się do połowy masztu - jeżeli są takie możliwości techniczne lub wywiesza z przypiętą czarną wstęgą.

wak / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.