czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 3 sierpnia 2011
  • 29 sierpnia 2011
  • wyświetleń: 10086

Czechowice w konkursie NPP

Trwa internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację zakwalifikowaną do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. O tytuł walczą między innymi Dom spokojnej starości "Złota jesień" oraz zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ.

Dom spokojnej starości Złota jesień
Dom spokojnej starości Złota jesień · fot. slaskie.pl


Dom spokojnej starości Złota jesień
Dom spokojnej starości Złota jesień · fot. slaskie.pl


Dom spokojnej starości Złota jesień
Dom spokojnej starości Złota jesień · fot. slaskie.pl


Dom spokojnej starości Złota jesień
Dom spokojnej starości Złota jesień · fot. slaskie.pl


Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ park
Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ · fot. slaskie.pl


Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ park
Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ · fot. slaskie.pl


Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ park
Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ · fot. slaskie.pl


Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ park
Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ · fot. slaskie.pl


Głosowanie będzie trwało do końca miesiąca, a realizacja najpopularniejsza wśród biorących udział w zabawie zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów.

Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu www.slaskie.pl/npp, wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników lub wysłane pocztą.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt Jury, które przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w trzech kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się w październiku podczas tegorocznych Śląskich Dni Architektury.

Dom spokojnej starości "Złota jesień"

Dom spokojnej starości "Złota jesień" w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze, położony jest wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od północy przylega do ul. Zacisze, od wschodu do ul. Legionów, od południa do zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu do stawów hodowlanych. Teren jest nachylony w kierunku zachodnim. Istniejący drzewostan zlokalizowany jest w części zachodniej przy stawach.

Zaprojektowano obiekt, który posiada jedną - kondygnację nadziemną i jedna kondygnację podziemną. Budynek wyróżniają poszczególne segmenty: segment socjalno administracyjny, dwa segmenty mieszkalne oraz piwnice, które mieszczą pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1245,20 m2. Budynek jest wolnostojący, najbliższe zabudowania są w odległości 9 m.
Budowa obiektu ,,Złota Jesień" umożliwiła korzystanie z obiektu mieszkańcom potrzebującym opieki. Lokalizacja pozwala też osobom starszym na mieszkanie w rodzinnym mieście bez potrzeby szukania miejsc w obiektach znajdujących się znacznie dalej od Czechowic - Dziedzic.

Architektura obiektu posiada duże walory estetyczne, elewacja zaprojektowana została w łagodnej pastelowej kolorystyce w kontraście z wykończeniami z drewna. Układ funkcjonalny w środku pozwala pensjonariuszom na godne spędzanie czasu z dostępem do pomieszczeń rekreacyjnych, rehabilitacji, terapii oraz kaplicy. Budynek łagodnie wpisał się w pochyły teren, jest niski i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek przeznaczony jest dla 30 - stu pensjonariuszy.

Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach - Park

Teren będący przedmiotem opracowania położony jest przy osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach przy ulicach: Polnej, Baczyńskiego i Morcinka. Przed usytuowaniem na nim parku teren był dzikim pastwiskiem, był znacznie pofałdowany, posiadał kształt nieregularnego wieloboku o spadku 2% w kierunku północno zachodnim. Na terenie tym istniały usypiska ziemne jako pozostałość po składowaniu ziemi z terenu osiedla, ukształtowana górka saneczkowa i trawiaste boisko sportowo rekreacyjne. Teren posiadał liczne uzbrojenia podziemne.

Stosownie do wymogów zaprojektowano układ przestrzenny obejmujący: główne aleje i ścieżki parkowe, plac główny, plac zabaw dla dzieci, skate park ze ścianą do graffiti, górkę saneczkową /widokową/, boisko do koszykówki, boisko uniwersalne do siatkówki, siłownię plenerową, zieleń wysoką i niską, trawniki, małą architekturę jak śmietniki, ścianę oddzielającą place, ławki itp.,
oświetlenie alejek parkowych, górki saneczkowej i placu głównego dodatkowo instalację nawadniającą trawniki. Całość zagospodarowanego terenu to 24 697,00 m2.

Głównymi elementami układu przestrzennego parku jest centralnie położony eliptyczny plac - forum osiedlowe z górką widokową (saneczkową), od którego promieniście rozchodzą się główne aleje spacerowe. Aleja biegnąca w kierunku północ - południe dzieli projektowaną przestrzeń na dwie części wschodnią geometryczną i zachodnią naturalistyczną. W północno zachodniej części parku zaprojektowano skate park z urządzeniami do jazdy na deskorolkach oddzielony betonowym murem wys. 2 m - ścianą do graffiti.

Pomiędzy centralnym placem a południowo wschodnią granicą opracowania rozpościera się polana rekreacyjna, która może być wykorzystywana jako miejsce organizacji imprez plenerowych. W bezpośrednim sąsiedztwie polany, zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. W północno - wschodniej części parku, na północ od projektowanej alei stanowiącej dojście od ul. Szkolnej do parku w miejscu istniejącego "dzikiego boiska" trawiastego zaprojektowano nowe boisko trawiaste oraz boiska do siatkówki i koszykówki.

Ważny element układu komunikacyjnego stanowi kręta aleja spacerowa biegnąca z północnego wschodu na południowy zachód aż do skrzyżowania ul. polnej i Baczyńskiego gdzie zaprojektowano jedno z głównych wejść do parku, kolejne zlokalizowano od ul. Szkolnej w północno - wschodniej części, od południowego wschodu od ul. Baczyńskiego. W południowo zachodniej części terenu opracowania wzdłuż krętej alejki zlokalizowano siłownię plenerową oraz placyk wypoczynkowy. Dopełnieniem układu komunikacji jest eliptyczna ścieżka spacerowa - obwodnica - pozwalająca obejść cały park wokoło.

Trzon kompozycji zieleni stanowią regularne nasadzenia klonów pospolitych o kulistych koronach. W części zachodniej roślinność została zaprojektowana jako swobodne krajobrazowe grupy drzew zestawione w taki sposób by stanowiły atrakcyjne kompozycje o różnych porach roku. Roślinność we wschodniej części parku zaprojektowana została w oparciu o układ geometryczny. W centralnej części zaprojektowano regularne łukowate nasadzenia z głogów. W otoczeniu skate parku oraz górki saneczkowej zaprojektowano jednogatunkowe rabaty bylinowe z traw ozdobnych natomiast teren sportowy od strony północnej zamknięty został grupami krzewów oraz drzewami.

Zagospodarowanie ,,dzikiego terenu" znajdującego się w sercu osiedla Północ przyniosło wiele korzyści - okolicznym mieszkańcom, możliwość spędzania atrakcyjnie wolnego czasu z dziećmi i nie tylko.
Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia walorów sportowo - rekreacyjnych dzielnicy stając się atrakcyjnym miejscem dla okolicznej społeczności.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.