czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 5 września 2011
  • wyświetleń: 5542

IX Zjazd Hufca wybrał nowe władze

3 września obradował Zjazd Zwykły Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice. Zebrani podczas Zjazdu wybrali nowe władze hufca. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń, podziękowań i podsumowania czteroletnie działalności ustępujących władz hufca.

harcerze hufiec zhp
fot. pwd. Kinga Czulak


harcerze hufiec zhp
fot. pwd. Kinga Czulak


harcerze hufiec zhp
fot. pwd. Kinga Czulak


Wśród obecnych na Zjeździe gości znaleźli się: Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Andrzej Lichota, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Pan Marian Błachut i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Bartłomiej Fajfer.

Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Śląskiej czuwającym nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu była hm. Anna Peterko, na co dzień pełniąca funkcję z-cy Komendanta Chorągwi Śląskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas również hm. Jan Piechaczek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi.

Z 28 uprawnionych do głosowania w Zjeździe z głosem decydującym wzięło udział 21 instruktorów. Zjazd w głosowaniu tajnym wybrał następujące władze hufca:

Komisja Rewizyjna Hufca
1. Przewodniczący -phm. Dawid Janik
2. Zastępca Przewodniczącego - pwd. Magdalena Mosz
3. Członek/Sekretarz - pwd. Kinga Czulak

Komenda Hufca
1. Komendant Hufca - hm. Marian Hankus
2. Z-ca komendanta -phm. Marek Majewski
3. Skarbnik -hm. Marzena Malina
4. Członek -phm. Barbara Podolak
5. Członek -pwd. Marek Gabryś

Zjazd dał również możliwość do okolicznych wyróżnień. Srebrną Odznakę za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP otrzymał z rąk Komendanta hm. Andrzeja Lichoty druhny:
- pwd. Kinga Żydek
- pwd. Kinga Czulak
- pwd. Monika Hankus
- phm. Eugeniusz Loska (z przyczyn losowych nieobecny na Zjeździe).

Komendant Hufca wręczył również symboliczne podziękowania dla ustępującej komendy hufca oraz władz chorągwi. Podczas przerw, w trakcie których trwało liczenie głosów, instruktorzy mieli okazję do wypowiedzi w zakresie uchwał oraz programu rozwoju, czy też wizji hufca kreowanej przez przyszłą Komendę.

Głos w dyskusji zabrał również Pan Burmistrz Marian Błachut, który podziękował komendzie hufca za bardzo dobrą współpracę. Wyraził również chęć pomocy i przedstawił propozycję prac remontowych związanych z Domem Harcerza, które mogłyby wpłynąć na obniżenie kosztów utrzymania budynku, które są niestety bardzo wysokie.

Komendant Chorągwi hm. Andrzej Lichota w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę miasta z harcerzami oraz wyraził nadzieję na dalszą tak dobrą współpracę i pomoc w harcerskich działaniach.

Obradujący przyjęli kilka uchwał, do których realizacji została zobligowana nowo wybrana Komenda Hufca. M.in. do przyjęcia i realizacji Programu Rozwoju Hufca na lata 2011-2015, czy też powołania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu Czechowice-Dziedzice.

Mamy nadzieję, że Zjazd Hufca pomógł wypracować nowe rozwiązywanie w zakresie funkcjonowania Hufca oraz rozwoju i wychowanie dzieci i młodzież.

Czuwaj!

hm. Marek Majewski - rzecznik prasowy hufca / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.