czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 września 2011
  • wyświetleń: 2954

Ratusz przypomina o obowiązkach

Urząd Miejski przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na jej terenie poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenie budynku w zbiornik bezodpływowy służący do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię.

Miliony na kanalizację w Chybiu


Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wykonanie i użytkowanie zbiornika bezodpływowego powinno być zgodne z projektem budowlanym. Ponadto każdy użytkownik zbiornika bezodpływowego winien posiadać umowę z firmą posiadającą zezwolenie burmistrza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Pod pojęciem nieczystości ciekłych rozumie się ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

Zbiorniki te należy regularnie opróżniać z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie. Faktury za świadczenie usług asenizacyjnych powinny być zachowane i okazywane podczas kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wykaz firm świadczących ww. usługi jest dostępny tutaj.

Również wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych należy odprowadzać zgodnie z projektem budowlanym, w sposób nie wpływający szkodliwie na grunty sąsiednie. Przy zagospodarowywaniu swojej działki należy zwrócić uwagę na zachowanie jak największej powierzchni nieutwardzonej, biologicznie czynnej, porośniętej drzewami i krzewami, która ochroni grunty i budynki przed zalewaniem przyjmując wodę w chłonne podłoże, korzystnie wpływając na stan wód gruntowych.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.