czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 października 2011
  • wyświetleń: 3518

Pierwsze przetargi na kanalizację

Pierwsze przetargi na kanalizację mają odbyć się już pod koniec tego roku - informuje Urząd Miejski. W wyniku realizacji Projektu wartego 260 mln zł, realizowanego przez Gminę Czechowice-Dziedzice i PIM Sp. z o. o., w ciągu trzech najbliższych lat w gminie ma przybyć 121,3 km sieci kanalizacyjnej i 32 przepompowni oraz 7,4 km sieci wodociągowej.

Reklama

kanalizacja


Już tylko krok do wydania decyzji o dofinansowaniu Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice" przez Komisję Europejską w Brukseli. Czechowicki Projekt 26 września awansował ze statusu projektu rezerwowego na podstawowy (na nowej liście rankingowej Konkursu) i w najbliższym czasie uzyska rekomendację Instytucji Pośredniczącej POIiŚ.

Najprawdopodobniej już w październiku nastąpi podpisanie umowy pożyczki na kwotę 115 mln 830 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.

Umowa ta będzie postawą do uruchomienia kolejnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji w Gminie. Jeszcze w 2011 roku przewiduje się ogłoszenie dwóch przetargów na roboty budowlano-montażowe w centrum Czechowic-Dziedzic oraz w Zabrzegu, wyłoniony zostanie również Inżynier Kontraktu.

Realizacja inwestycji umożliwi przyłączenie 11 248 osób (nowych odbiorców usług) na terenie Gminy do nowej sieci kanalizacyjnej.
Na etapie Studium Wykonalności przyjęto założenie, że osoby te będą podłączane do sieci zbiorczej w latach 2013-2016.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, która umożliwi sukcesywne przełączenie 17 867 osób z części miejskiej Gminy, które obecnie korzystają z sieci kanalizacji ogólnospławnej zarządzanej przez RPWiK S.A.

W ramach tzw. kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności ma wynieść 115 mln 830 tys. zł, tj. 55,4% kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład krajowy ma wynieść 93 mln 77 tys. zł.

Dodatkowym zadaniem PIM Sp. z o. o. będzie sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z realizacją Projektu, czyli wydatków niekwalifikowanych, takich jak odsetek w okresie realizacji inwestycji (lata 2012-2015, 6 483 tys. zł), podatek VAT (43 250 tys. zł) czy pozostałe koszty (1 141 tys. zł). Tym samym łączna wartość Projektu wynosi 259 781 tys. zł.

mot / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.