czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 października 2011
  • wyświetleń: 6025

Burmistrz odznaczony medalem

28 września w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i przyjęcie ich w poczet braci uczniowskiej. Uroczystość pasowania na ucznia ma w SP-5 wieloletnią tradycję, tym razem jednak miała ona wyjątkowy charakter, ponieważ uświetnili ją swoją obecnością znamienici goście, a Śląski Kurator Oświaty odznaczył Burmistrza Mariana Błachuta Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Reklama

burmistrz Marian Błachut
Burmistrz Marian Błachut został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Tego dnia w SP-5 gościli: Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, Senator RP Sławomir Kowalski, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Elżbieta Adamowska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach Andrzej Kamiński, przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Sepot. W szkolnej hali sportowej zasiedli rodzice oraz grono pedagogiczne. Z piosenką na ustach do hali wkroczyli prowadzeni przez swoje wychowawczynie pierwszoklasiści. Klasę IA prowadziła Mariola Kamińska, IB Jolanta Karolewska, IC Anna Omorczyk. Pod sufit pofrunęły kolorowe balony symbolizujące dziecięcą radość, fantazję i entuzjazm w działaniu.

Wszystkich zgromadzonych przywitała dyrektor szkoły Alicja Łach, która następnie oddała głos panu senatorowi. W swoim wystąpieniu pan senator zwrócił się przede wszystkim do uczniów z życzeniami szkolnych sukcesów oraz do rodziców i nauczycieli, obfitości ze słodyczami dla wszystkich maluchów.

Z kolei głos zabrał kurator Stanisław Faber, który również zwrócił się z życzeniami do uczniów i rodziców. Podkreślił ogromną rolę wychowania wczesnoszkolnego w kształtowaniu osobowości młodego człowieka oraz wielkie zaangażowanie nauczycieli i władz miasta w rozwój czechowickich placówek oświatowych.

Potwierdzając uznanie władz oświatowych dla działalności władz miejskich w dziedzinie rozwoju oświaty, odznaczył Burmistrza Mariana Błachuta Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował za nieoczekiwane wyróżnienie, podsumował kilkuletnie wysiłki obecnych władz miejskich w zakresie modernizowania i rozwoju placówek oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Zwrócił się także do uczniów, rodziców i nauczycieli z życzeniami wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy. Z rąk kuratora i Burmistrza mali bohaterowie uroczystości otrzymali również tradycyjne słodkości.

Jako ostatni głos zabrał dyrektor Andrzej Kamiński, który pogratulował panu burmistrzowi wysokiego odznaczenia, a uczniom i rodzicom życzył wszelkiej pomyślności, radości i sukcesów.
Następnie uczniowie klas pierwszych z dziecięcą werwą i wielkim entuzjazmem zaprezentowali piękny program artystyczny. Zdawali egzamin w szkole pani jesieni, dowodząc swojej dojrzałości i gotowości do podjęcia codziennego trudu zdobywania wiedzy. Zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Główną część uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu szkolnego. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Najmłodsi członkowie szkolnej społeczności ślubowali być dobrymi, sumiennymi uczniami, dobrymi Polakami, którzy dbać będą o dobre imię szkoły i honor Polaka. Z kolei pan kurator pasował wszystkich pierwszoklasistów na uczniów, czego dowodem były wręczane im przez Burmistrza Mariana Błachuta tarcze uczniowskie. Dyrektor Alicja Łach i wicedyrektor placówki Agata Szypuła wręczyły pierwszakom pamiątkowe dyplomy, a dumni rodzice wręczyli im rogi obfitości.

W ostatniej części uroczystego spotkania honorowi goście stanęli do pamiątkowej fotografii z pierwszakami, a następnie udali się na zwiedzanie szkoły, w czasie którego dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowej świetlicy szkolnej. Nowo pasowani uczniowie zakończyli swoją pierwszą szkolną uroczystość słodkim poczęstunkiem.

Tegoroczna uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia SP-5 z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych ze względu na swój wyjątkowo odświętny charakter i wspaniałe wrażenia artystyczne, jakich dostarczyli jej mali bohaterowie.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.