czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 października 2011
  • wyświetleń: 3548

Brakuje chętnych na ławników

Radni w Czechowicach-Dziedzicach mają wybrać 26 ławników. Wybory odbędą się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej - 25 października. Tymczasem chętnych jest dużo mniej. Brakuje aż 15 osób, które mogłyby pracować na tym stanowisku.

Reklama

Z naszej gminy do Sądu Okręgowego w Katowicach potrzebnych jest 9 ławników; do Sądu Rejonowego w Pszczynie - 15, a do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - 2.

Winą za słabe zainteresowanie tym popularnym jeszcze niedawno zajęciem obarcza się m.in. zmiany w ustawie dotyczącej naboru ławników, które weszły w życie dopiero 14 czerwca, a czas zgłaszania kandydatów mijał 30 czerwca. Zainteresowani mieli mało czasu na zdobycie wymaganych zaświadczeń i rekomendacji organizacji społecznych lub mieszkańców.

Kandydatów na ławników mogli zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70. Osoba, która chce zostać ławnikiem musi być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ławnik musi mieć co najmniej wykształcenie średnie i dobry stan zdrowia. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

SK / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.