czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 października 2011
  • wyświetleń: 11754

Powiatowy Dzień Nauczuciela

17 października w Domu Kultury "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Reklama

Tradycyjnie spotkanie to było okazją do złożenia gratulacji i wyrazów uznania nauczycielom za ich trudną i odpowiedzialną pracę, za zaangażowanie, ofiarność, za szczególną misję kształcącą serca i umysły dzieci i młodzieży oraz podejmowane inicjatywy na rzecz edukacji młodego pokolenia. Zofia Jonkisz pełnomocnik Zarządu ds. Oświaty przywitała zaproszonych gości - wicestarostę bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, członka Zarządu Powiatu Renatę Franasik , Józefa Krajewskiego przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, księdza Ludwika Dużego proboszcza miejscowej parafii pw. św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach oraz nauczycieli i pracowników szkół i placówek prowadzonych przez powiat bielski.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej · fot. Powiat


Nagrody starosty bielskiego z okazji Dnia Edukacji otrzymali dyrektor Jan Bieroński i Ewa Szary z LO w Czechowicach - Dziedzicach, Agata Korczyk, Jerzy Rybitwa, Joanna Murawska i Barbara Faryniuk z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych, Jarosław Grzybowski i Magdalena Wilewska z Zespołu Szkół "Silesia", dyrektor Jerzy Fijoł i Tomasz Makowski z Zespołu Szkół Handlowo- Usługowych , dyrektor Barbara Śleziak - Dranka i Zofia Łuszczak z Zespołu Szkół Specjalnych, Jarosław Konior dyrektor PZP SMS Szczyrk, dyrektor Wanda Gryboś - Sznel i Anna Kanik z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "ART." oraz Agata Janosz z Domu Wczasów Dziecięcych Porąbka. Uczestników spotkania poinformowano o uhonorowaniu Kazimierza Borawskiego dyrektora Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach - Dziedzicach prestiżową nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie. W tym gronie ślubujących rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli się Wioletta Kosińska, Ewa Kamińska, Marta Janik - Kufel, Agnieszka Kukla, Anna Bronowska, Tomasz Zużałek, Artur Stawicki, Edyta Sarna, Małgorzata Sablik, Katarzyna Stanclik, Agata Romaniak, Agata Bergel - Załucka, Renata Zawarus i Kinga Kowalska.

Miłym akcentem spotkania był występ małych mażoretek działający przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej "ART." oraz cenionego i znanego już w całym regionie zespołu Big- Bandu z Zespołu Szkół "Silesia" pod dyrekcją Jarosława Grzybowskiego.

Alina Macher

źródło: Powiat pszczyński

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.