Wiadomości

  • 1 listopada 2011
  • 4 listopada 2011
  • wyświetleń: 5636

Nagroda Londzina dla Mynarskiej

Trzy nagrody im. Ks. Józefa Londzina trafiły w ciągu trzynastoletniej tradycji jej przyznawania do rąk mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Ostatni raz, w ubiegłym roku, laureatem został Florian Grzybek. Wcześniej, w 2000 roku otrzymał ją historyk, kustosz Izby Regionalnej Erwin Woźniak, a w 2009 badacz dziejów, regionalista Józef Wrzoł. W tym roku nagroda trafiła do artystki i działaczki Honoraty Mynarskiej z Wilamowic. Nasz kandydat Edward Szpoczek otrzymał pamiątkowy dyplom z nominacją.

Edward Szpoczek
Edward Szpoczek · fot. Powiat


Edward Jonkisz
Edward Jonkisz · fot. Powiat


Sylwetki osób nominowanych:

Gmina Czechowice-Dziedzice
Edward Szpoczek to absolwent KUL-u, magister teologii, nauczyciel, katecheta, organizator wielu sesji, wykładów i sympozjów popularno - naukowych o papieżu Janie Pawle II i historii kościoła, członek Stowarzyszenia PAX i później Civitas Christiana w Bielsku - Białej i Oświęcimiu. W 1989 członek Bielskiego Komitetu Obywatelskiego, z jego inicjatywy w 1984r. utworzono w Bielsku - Białej Śląskie Stowarzyszenie Inwalidów Ruchu. Autor wielu artykułów i publikacji o historii regionu. Od 1985 roku członek Ligii Morskiej i Rzecznej, od 1987 r. prezes Okręgu w Bielsku - Białej, a od 1990r. członek Zarządu Głównego tego stowarzyszenia, kształtującego świadomość morską społeczeństwa polskiego, w tym dzieci i młodzieży. Współpracując ze szkołami, Kuratorium Oświaty i władzami gmin udało mu się zjednoczyć wokół idei Morskiej Polski prawie 700 członków tworzących 40 szkolnych kół. Od 15 lat członek chóru parafialnego przy parafii św. Katarzyny w Czechowicach - Dziedzicach. Uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Ligii Morskiej i Rzecznej "Pro Mari Nostro", Honorową Odznaką "Zasłużony Pracownik Morza" i Odznaką Pamiątkową Dowódcy Marynarki Wojennej RP.

Gmina Bestwina
Edward Jonkisz - radny Rady Gminy IV, V i VI kadencji, od 10 lat prezes Ludowego Klubu Sportowego "Przełom" Kaniów. Dzięki jego zaangażowaniu udało się przeprowadzić kompleksową modernizację obiektów sportowych w Kaniowie i pozyskać środki finansowe na zakup sprzętu sportowego. Odznaczony m.in. Brązową Odznaką Ministra Sportu oraz Honorową Złotą Odznaką PZPN. Sołtys sołectwa Kaniów w latach 2005 - 2007. Współorganizator imprezy plenerowej "Święto Karpia Polskiego", współinicjator budowy pomnika poświęconego Adolfowi Gaschowi - mieszkańcowi Kaniowa, hodowcy karpia, który w XIX wieku wyhodował popularną odmianę karpia królewskiego. Skromny, oddany społecznik, dbający o rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, lokalny patriota.

Gmina Buczkowice
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Zagroda" działa już ponad 22 lata, przez szereg lat było jedynym we wsi Buczkowice organizatorem życia kulturalnego. Organizuje na wysokim poziomie merytorycznym i edukacyjnym wystawy i imprezy kulturalne, prowadzi działalność wydawniczą, opracowało wiele historycznych publikacji o dziejach Buczkowic, wytyczyło i zbudowało historyczny szlak edukacyjny "Buczkowice na mapie państwa łodygowickiego", opiekuje się miejscami pamięci narodowej, dokonało inwentaryzacji miejsc kultu religijnego, podejmuje również prace nad badaniem historii Buczkowic, zainicjowało utworzenie Izby Regionalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach. Z zakresu upowszechniania sportu i turystyki oraz przeciwdziałania patologii społecznym współorganizuje cykliczne rajdy i prowadzi drużynę piłki siatkowej. Wspiera też Kapelę Regionalną Antoniego Gluzy ze Szczyrku jako zespołu kultywującego autentyczną muzykę górali beskidzkich. Redaguje kwartalnik o tematyce społeczno - kulturalnej "Zapiski z dziejów". Prezesem Towarzystwa jest Józef Stec.

Gmina Jasienica
Chór mieszany "Hejnał Mazańcowice" powstał w 1946 roku jako chór "Halka". W 1974 r. chór wznowił działalność i zmienił nazwę na "Hejnał". Od 1991 roku chórem dyryguje Krzysztof Przemyk. Zespół liczy 39 członków - amatorów i pasjonatów śpiewu chóralnego w wieku od 14 do 72 lat. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, należy do bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Chór jest organizatorem i animatorem budowy żywej szopki przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach i przeglądu chórów diecezji bielsko - żywieckiej "Pójdźmy wszyscy do stajenki", a także dziecięco - młodzieżowych i międzynarodowo - ekumenicznych "Spotkań z kolędą", ekumenicznego przeglądu pieśni wielkopostnych "Adoramus Te Christe" oraz koncertów oratoryjno - kantatowych w Mazańcowicach.. Chór koncertował w Niemczech, Czechach, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Litwie, we Włoszech i Rosji. Ma na swoim koncie wiele sukcesów i wyróżnień - mi.n Złotą Lirę na Przeglądzie Chórów w Mysłowicach w 1999 roku, Srebrne Pasmo na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach w 2000 roku, Złoty Dyplom na VI Święcie Pieśni "Gaude Cantem" w Bielsku - Białej w 2000r., I nagrodę na Międzynarodowym Święcie Pieśni w Ołomuńcu w 2003 r. oraz w tym roku III miejsce na I Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Vratislavia Sacra".

Gmina Jaworze
Jadwiga Roik od 1935 roku mieszka w Jaworzu, pracowała od 1947 roku aż do emerytury w Urzędzie Gminy i w bibliotece w Jaworzu. Od 1963 roku gromadzi materiały i dokumenty historyczne dotyczące tej gminy. W 2000 roku nawiązała kontakty z Archiwum Państwowym i Muzeum Portretów i Biblioteką Narodową we Wiedniu, z Rollettmuseum w Baden pod Wiedniem i Archiwum Państwowym w Opawie oraz z potomkami byłych właścicieli dóbr jaworzańskich co przyczyniło się d wydania monografii "Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków". Przez dwie kadencje pełniła funkcję sekretarza Towarzystwa Miłośników Jaworza. Dzięki jej inicjatywie odrestaurowano wiele zabytków w Jaworzu. Jest autorką tekstów historycznych i artykułów o historii Jaworza. Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Promocji Gminy i Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W decydujący sposób przyczyniła się do napisania i przygotowania książki pt."Saga Rodu Genois d’ Anneaucourt", którego cztery pokolenia były właścicielami dóbr jaworzańskich i zapisały się pozytywnie w historii Jaworza. Pani Jadwiga to niekwestionowany odkrywca historii Jaworza, skarbnica wiedzy, jej zaangażowanie i poświęcenie ma niebagatelny wpływ na tworzenie pozytywnego wizerunku i świetności gminy Jaworze.

Gmina Kozy
Kazimierz Sztafa od 1967 roku zajmuje się gospodarstwem rolnym. Aktywny członek Kółka Rolniczego w Kozach, działa w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego, przez 3 kadencje w Radzie Gminy Kozy. Zaangażowany w prace Izby Rolniczej, sprawuje funkcję przewodniczącego Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego. Niezaprzeczalny autorytet w sprawach rolniczych, pionier postępu, od 10 lat inicjuje i aktywnie współorganizuje uroczystości dożynkowe w Gminie Kozy. Stara się odtwarzać dawne tradycje święta plonów, dwukrotnie pełnił funkcję starosty dożynkowego. Aktywizuje kolegów rolników i ogrodników podejmując działania integrujące środowisko rolnicze.

Gmina Porąbka
Wojciech Waligóra - mieszkaniec Czańca, kierownik zespołów wyjazdowych biura wezwań i ambulatorium w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Od 1988 roku pełni funkcję szefa Maltańskiej Służby Medycznej w Bielsku-Białej, której celem jest niesienie pomocy ludziom chorym, samotnym i potrzebującym. Za jego przyczyną zostały rozbudowane młodzieżowe szeregi Maltańskiej Służby Medycznej w Bielsku -Białej. W latach 1989 - 1991 przewodniczący zakładowej organizacji NSZZ "Solidarność". Radny Rady Gminy Porąbki, później wicewójt. Od 1991 r. prezes Ludowego Klubu Sportowego w Czańcu, w znacznym stopniu dzięki jego inicjatywie udało się zmodernizować obiekty stadionowe i awansować klub do IV ligi. W strukturach Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest społecznym wiceprezesem ds. organizacyjnych, członek komisji rewizyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Aktywny członek Rady Sołeckiej sołectwa Czaniec, od 2006r. radny Rady Powiatu Bielskiego, członek Rady Parafialnej w czanieckiej parafii. Od 2010 r. prezes OSP w Czańcu. Aktywnie działa na rzecz mieszkańców swojej wsi, gminy i powiatu. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, pomaga potrzebującym i najuboższym. Od 2005 r. pełni społecznie funkcję dyrektora Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, a w ramach programu "Dzieci uczą dzieci" dzięki jego inicjatywie przeszkolono kilka tysięcy małych kursantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szczyrk
Ks. Jan Byrt - szczyrkowianin, działający w Parafii Ewangelickiej, zasłużony dla Szczyrku poprzez działalność ekumeniczną, charytatywną, ekologiczną, kulturalną i na rzecz partnerstwa miast Szczyrk- Zetel. Aktywnie wspierał inicjatywę powstania "Beskidzkiej 5", zainaugurował Jarmark Twórczości Ludowej, inicjator spotkań "Znani Polacy z Ewangelią". W okresie wakacji prowadzi bezpłatne kursy językowe z lektorami z USA i Niemiec. Aktywnie działa w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Szczyrku. Jest pomysłodawcą zabawnych spotkań, podczas których uczestnicy biją rekordy szczyrkania w Szczyrku. Za jego sprawą zostały odsłonięte na Przełęczy Salmopolskiej kamienne tablice z Dekalogiem. Jest inicjatorem "poczty do nieba" i przepisywania ręcznie przez mieszkańców Szczyrku Pisma Świętego. Zainicjował wybudowanie Ołtarza Europejskiego. Jest pomysłodawcą szlaku turystycznego z 8 Błogosławieństwami. Zainicjował akcję sadzenia drzewek w Beskidach oraz projekt 500 budek dla ptaszków na 500-lecie reformacji. Na szeroką skalę prowadzi akcję charytatywną dla potrzebujących - zbiórkę lekarstw, żywności, odzieży i sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Co roku na stokach narciarskich prowadzi akcje ewangelizacyjne, rozdając bezpłatnie kilkaset egzemplarzy Biblii.

Gmina Wilamowice
Honorata Mynarska urodziła się i mieszka w Starej Wsi. Od 1996r. przez 7 lat pracowała w Radzie Sołeckiej, a od roku 2003 do czerwca 2011 pełniła funkcję sołtysa. Dała się poznać jako osoba pracowita, sumienna, wzorowo współpracująca z wszystkimi organizacjami i instytucjami, dbająca o rozwój lokalnej infrastruktury. Cieszy się opinią osoby otwartej na potrzeby bliźnich, gotowej do pomocy. W 2005 r. została honorowym członkiem OSP w Starej Wsi. Dzięki jej staraniom oddano do użytku nową salę gimnastyczną, przykościelny parking, boiska szkolne, koło estradowe o nawierzchni asfaltowej, punkty świetlne przy niebezpiecznych drogach, ogródek jordanowski i wyremontowano budynek szkolny. Wielką jej pasją jest malowanie, uwiecznia zwłaszcza piękno i niepowtarzalność Ziemi Beskidzkiej, bierze udział w licznych plenerach i wystawach, a jej dokonania artystyczne podnoszą prestiż regionu. Współorganizatorka uroczystości dziękczynnych 7 maja 2011r za beatyfikację Jana Pawła II, będących jednocześnie mszą prymicyjną kardynała Kazimierza Nycza. Pełna dobrych pomysłów, animator działań lokalnych, zaangażowana w pracę społeczną i charytatywną na rzecz swojej parafii, ściśle współpracująca z Towarzystwem Św. Brata Alberta w Bielsku - Białej i Fundacją "Feniks". Posiada dar zjednywania sobie ludzi, otwarta na potrzeby bliźnich, skromna, pracowita, zawsze gotowa do konkretnej pomocy.

Gmina Wilkowice
Antoni Kufel to od 2003 roku sołtys wsi Meszna, już trzecią kadencję radny Rady Gminy Wilkowice, przewodniczący Zarządu Wspólnoty Leśnej "Bór Łodygowski". Od 2000 roku przewodniczący Spółki Wodociągowej w Mesznej, jeden z założycieli i czynny członek Krajowego Forum Spółek Wodnych. Dzięki jego staraniom systematycznie poprawia się infrastruktura komunalna wsi i całej gminy. Od 10 lat główny organizator Dni Mesznej, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 300-lecia tej miejscowości, aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do jubileuszu Mesznej w 2012 roku. Pochłonięty pracą społeczną, bez reszty oddany sprawom społeczności lokalnej i środowiska, w którym się urodził i mieszka. Dał się poznać jako dobry i odpowiedzialny gospodarz, stale szukający sposobów na poprawienie wyglądu wsi i komfortu życia jej mieszkańców.

aka, nan / czecho.pl

źródło: Powiat pszczyński

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.