Wiadomości

  • 4 listopada 2011
  • wyświetleń: 2242

Zmiana terminu zbiórki odpadów

W październiku na terenie gminy była prowadzona akcja odbierania odpadów wielkogabarytowych. Jak informuje ratusz, termin zbiórki został przedłużony do dnia 18 listopada.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice, którzy zgłosili odpady wielkogabarytowe przeznaczone do wywozu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie wykonania tej usługi bezpośrednio przez wykonawcę - firmę Remondis sp. z o.o. (Zawodzie 16, Warszawa, oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11). Jednocześnie przypominamy, że odebrane zostaną tylko te odpady, które zostały podane przy zgłoszeniu.

Do komunalnych odpadów wielkogabarytowych zalicza się m. in. meble, dywany i inne odpady dużych rozmiarów, które nie mieszczą się w pojemniku na odpady komunalne, poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Odpady takie jak meble muszą być odpowiednio zdemontowane, tak aby umożliwić ich łatwy załadunek i bezpieczny transport. Podczas akcji nie będą odbierane worki z odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do firm:
- Polbud, ul. Górnicza 15, Czechowice - Dziedzice, tel.: 32 214-37-21
- Sky Recycling System sp. z o.o., ul. Dywizji Pancernej 45/221,
Bielsko-Biała, tel.: 33 811-66-22, http://www.srs.com.pl

Natomiast odpady niebezpieczne (m.in. przeterminowane lekarstwa, farby, przepracowane oleje, baterie, akumulatory) do 28 października 2011r. przyjmuje firma:
- Polbud, ul. Górnicza 15, Czechowice - Dziedzice, tel.: 32 214-37-21

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.