Wiadomości

  • 28 listopada 2011
  • 1 grudnia 2011
  • wyświetleń: 13142

Konkurs na logo, wygraj 4500 zł!

"Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem" tym hasłem będzie się promować nasza gmina. To element kampanii, którą Urząd Miejski chce zachęcić ludzi do osiedlania się w jej granicach oraz inwestorów do lokowania w tym miejscu swojego kapitału. Kolejnymi etapami działań marketingowymi są otwarte konkursy na logo oraz na gadżet. Na autorów najlepszych prac czekają wysokie nagrody pieniężne.

Maciej Kołoczek, Marian Błachut, Grzegorz Wąsik
Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim poświęcona promocji gminy. · fot. czecho.pl


Grzegorz Wąsik
Grzegorz Wąsik (naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji) prezentował kolejne etapy kampanii. · fot. czecho.pl


Burmistrz Marian Błachut
Podczas konferencji burmistrz wyjaśniał dlaczego kampania promocyjna jest tak ważna i jakie może przynieść profity. · fot. czecho.pl


ankieta, promocja, um
Czechowice-Dziedzice według respondentów (wyniki ankiety przeprowadzonej przez gminę). · fot. mat. prasowe


Regulamin konkursu na logo Czechowic-Dziedzic
Karta zgłoszenia w konkursie na logo Czechowic-Dziedzic

- Samorządy konkurują między sobą w rozwoju, stosując szeroko znane instrumenty marketingowe. Chcą zwrócić na siebie uwagę potencjalnych zainteresowanych; dzisiaj może to być przejeżdżający turysta, innym razem inwestor - wyjaśniał podczas konferencji prasowej burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Projekt, który się z tymi działaniami marketingowymi wiąże, obejmuje cztery elementy. To: program promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy 2012-2017, konkurs na logo Czechowic-Dziedzic, opracowanie księgi identyfikacji wizualnej, konkurs na gadżet Czechowic-Dziedzic.

W ramach pierwszego przeprowadzono badania ankietowe na terenie naszej gminy (300 osób), Bielska-Białej, Oświęcimia, Pszczyny i Tychów (razem 200 osób), a także w Orlovej (100 osób). Jak wykazała ankieta, mieszkańcy kojarzą Czechowice-Dziedzice głównie z rafinerią, kopalnią, fabryką zapałek, fontanną, rynkiem, targowiskiem i szkołą. Dla mieszkańców sołectw miasto to przede wszystkim: sklepy, punkty usługowe, kino i basen. Od respondentów spoza gminy najczęściej można było uzyskać odpowiedzi: dworzec PKP, pociągi, rafineria, zapałki, Stachursky, imprezy sportowe, rynek/targowisko, a także kopalnia, basen, kino.

Ponadto w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Czechach zorganizowano spotkania focusowe. Pierwsze podzielono na spotkanie z sektorem publicznym oraz z przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych. Tę część zamknęło spotkanie weryfikacyjne, które dotyczyło zatwierdzenie hasła promocyjnego "Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem" i ustalenia wiodących celów: kreacji wizerunku Czechowic-Dziedzic jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania oraz integracji mieszkańców i aktywizacja lokalnej społeczności.

Drugim etapem kampanii jest konkurs na opracowanie logo miasta w postaci znaku graficznego. Ma on formę międzynarodową i charakter otwarty, skierowany jest do profesjonalistów i amatorów. Wziąć w nim udział może każdy zainteresowany, wysyłając co najmniej jedną propozycję na kartce formatu A4 (mile widziany jest dołączony plik graficzny) do dnia 19 grudnia. Praca może być wykonana dowolną techniką, indywidualnie lub zbiorowo.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim, wybrane logo stanowić będzie podstawowy element promujący markę miasta i stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Czechowic-Dziedzic. Przeznaczony będzie do celów promocyjnych, reklamowych, popularyzatorskich, korespondencyjnych itp. i będzie wykorzystywane - w zależności od okoliczności - zamiennie z herbem. Logo Czechowic-Dziedzic powinno jednoznacznie kojarzyć się z miastem, wyrażać jego charakter i aspiracje oraz odzwierciedlać hasło: "Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem".

Propozycje oceni kilkuosobowa komisja, w składzie której znajdą się przedstawiciele naszej gminy (w tym burmistrz), osoby z miasta Orlova, a także osoba zajmująca się profesjonalnie grafiką. Kryteriami wyboru pracy będą: oryginalność, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, dobra identyfikacja logo z hasłem promocyjnym, estetyka formy graficznej, czytelność i funkcjonalność. Autor wybranego logo otrzyma 4500 złotych.

Na podstawie logo stworzony zostanie system identyfikacji wizualnej. Będzie on spójny na wszystkich materiałach promocyjnych, pojawi się także na tzw. "witaczach" przy głównych trasach dojazdowych do gminy.

Ostatnim etapem projektu będzie międzynarodowy konkurs na gadżet promocyjny Czechowic-Dziedzic. Zostanie on ogłoszony w pierwszej połowie 2012 roku. Podobnie jak w konkursie na logo, przewidziano nagrodę w wysokości 4500 złotych.

Projekt "Jak cię widzą, tak cię piszą - Identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy" realizowany jest przez gminę wspólnie z czeskim miastem partnerskim Orlova i przy dużym udziale finansowym środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (23.126,11 z 27.207,17 Euro).

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.