Wiadomości

  • 23 grudnia 2011
  • 29 grudnia 2011
  • wyświetleń: 26018

Wybrano logo Czechowic-Dziedzic

Spośród 398 prac nadesłanych przez 135 uczestników z Polski a nawet z Czech, Komisja Konkursowa wybrała projekt autorstwa Pawła Kapczyńskiego z Żernicy przyznając mu nagrodę pieniężną w wysokości 4.500 zł za najlepsze opracowanie znaku graficznego - logo Czechowic-Dziedzic.

logo Czechowic-Dziedzic
Logo Czechowic-Dziedzic autorstwa Pawła Kapczyńskiego wybrano spośród 398 nadesłanych prac. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


"Świeżość i oryginalność, czytelne nawiązanie do założeń Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 - 2017, a przy tym łatwość adaptacji do różnych nośników reklamowych to zalety projektu grafika, które znalazły uznanie wśród członków Komisji Konkursowej" - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.

- Oprócz jasnego odniesienia do hasła "Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem", kolorystyka projektu podkreśla charakter miasta, Czerwona kropka/główka zapałki to zapał, pasja, pracowitość, ciepło, kolor życia. Zieleń nawiązuje do natury, bogactwa przyrodniczego, lasów, a kolor niebieski do rzek i licznych zbiorników wodnych. To wszystko sprawia, że przedstawiony projekt nabiera uniwersalnego charakteru, a to jeden z wyznaczników przy projektowaniu logotypów - wyjaśnia Patrycja Janik z Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji.

- Logo Czechowic-Dziedzic będzie z pewnością dobrze służyło promocji miasta i samych czechowiczan. Zanim to jednak nastąpi odbędą się prace nad Księgą Znaku, w tym również nad wieloma elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta. Takie opracowanie stanowi konieczny element skutecznego i poprawnego stosowania znaku miasta. Ostateczną wersję znaku promującego markę miasta poznamy w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Logo będzie służyło celom popularyzatorskim, reklamowym, korespondencyjnym i identyfikacyjnym gminy - dodaje.

Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic (Przewodniczący)
2. Maciej Kołoczek - Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
3. Damian Żelazny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
4. Prof. zw. Michał Marian Kliś - grafik, plakacista, nauczyciel akademicki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2001-2005, kierownik Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej na ASP w Katowicach, autor logo Śląskie. Pozytywna energia.
5. Prof. ATH dr hab. Ernest Zawada - absolwent ASP w Warszawie, dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowca w Katedrze Pedagogiki i Psychologii na ATH w Bielsku-Białej, kurator Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej,
6. Piotr Tatara - dyrektor Biura Zarządzania Projektem "Promujmy Polskę Razem" Polskiej Organizacji Turystycznej,
7. Anna Kanik - grafik komputerowy POPP "ART.",
8. Grzegorz Wąsik - Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
9. Tomasz Kudzia - koordynator projektu "Jak cię widzą tak cię piszą - Identyfikacja Wizualna Czechowic-dziedzic w Euroregionie Beskidy", Główny specjalista Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
10. Patrycja Janik - Podinspektor Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Jak zaznaczają organizatorzy konkursu, przy ocenie prac w szczególności były brane pod uwagę: oryginalność, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, dobra identyfikacja logo z hasłem promocyjnym "Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem", estetyka formy graficznej oraz czytelność i funkcjonalność.

Konkurs miał charakter międzynarodowy i był adresowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków, specjalistów zajmujących się projektowaniem reklamowym, architektów, jak również pasjonatów, uczniów oraz studentów z terenu Polski oraz Republiki Czeskiej.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace oraz duże zainteresowanie, za otwartość i kreatywność.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.