czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 lutego 2012
  • wyświetleń: 9001

258,5 mln złotych na kanalizację

27 lutego w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice".

kanalizacja, umowa
Gmina pozyskała środki na kanalizację. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Łączna wartość projektu to 258 mln zł, czyli... wartość ponad dwóch rocznych budżetów naszej gminy! Dofinansowanie z Funduszu Spójności, jakie pozyskała na ten cel gmina to 130,2 mln zł.
Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Umowę zawarto pomiędzy Instytucją Wdrażającą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Małgorzatę Skuchę - Zastępcę Prezesa Zarządu a Beneficjentem Projektu - Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechowicach-Dziedzicach, reprezentowanym przez Michała Gila - Prezesa Zarządu, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Jadwigę Herok - Wiceprezesa Zarządu.

kanalizacja, umowa
fot. www.um.czechowice-dziedzice.plNa spotkaniu obecni byli m. in. Małgorzata Skucha - Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Koordynator Justyną Strzałkowską, Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Damian Żelazny - Przewodniczący Rady Miejskiej, Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec - Zastępcy Burmistrza, radni Rady Miejskiej, Mirosława Nykiel - Poseł na Sejm RP, Mirosław Szemla - Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Szetyński - Wicestarosta Bielski, Grzegorz Wiśniowski i Mariusz Baran - Przedstawiciele Firmy JACOBS Sp. z o. o.

Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach: Michał Gil - Prezes Zarządu, Mariusz Andrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maria Ożarowska - Członek Rady Nadzorczej, Jadwiga Herok - Z-ca Prezesa Zarządu, Małgorzata Pławecka - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Anna Zięba - Z-ca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt i Andrzej Rzepka - Kierownik Zespołu ds. Technicznych w Jednostce Realizującej Projekt.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.