czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2012
  • wyświetleń: 4094

Czy w gminie chronią jerzyki?

O jerzykach, mówi się, że to ptaki, które kochają latać. I nic w tym dziwnego, bo ze wszystkich gatunków najwięcej przebywa w powietrzu.

Reklama

Jerzyki
By móc prowadzić prace remontowo-budowlane obiektów w których znajdują się siedliskach ptaków (w tym jerzyków) trzeba uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska · fot. SK


Jerzyki
W Polsce jerzyk objęty jest ochroną gatunkową ścisłą · fot. RDOŚ Katowice


Jak mówią ornitolodzy jerzyk z własnej woli nigdy nie siada. W locie zdobywa pokarm, pije wodę, odpoczywa, zbiera materiał na gniazdo...nawet śpi. Jerzyk, niegdyś typowo górski, obecnie jest ptakiem zurbanizowanym. Dziś swoje gniazda zakłada najczęściej w osiedlach ludzkich. Można powiedzieć, że wykorzystują każdy zakamarek naszych budynków - szczelin i wgłębień w murach.

Dużym zagrożeniem dla tego ptaka są prace termomodernizacyjne, które powodują, że tracą miejsca swojego bytowania. - Prace związane z zasłonięciem elewacji budynku na czas remontu, a często także trwałym zamknięciem wszystkich szczelin oraz zaślepieniem otworów wlotowych do stropodachów, mogą znacznie ograniczać lub nawet uniemożliwiać wykorzystywanie budynku jako miejsca gniazdowania.

W świetle ustawy o ochronie przyrody, działanie takie traktowane jest jako zniszczenie siedliska gatunku chronionego. Aby było ono zgodne z prawem, wymaga uzyskania naszego zezwolenia - poinformowano nas w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

W Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie prac termomodernizacyjnych na budynkach nie montuje się budek lęgowych dla jerzyków. Jak nas poinformowano nie było takiego nakazu, a budki dla ptaków zakłada się na drzewach, na terenach należących do CSM. Podobnie sytuacja wygląda w innych spółdzielniach mieszkaniowych.

W SM "Hutnik" poinformowano nas, że nie zakładano do tej pory budek dla jerzyków. - Jeśli tylko otrzymamy takie budki np. z urzędu miejskiego wówczas na swój koszt je zamontujemy - usłyszeliśmy w SM "Hutnik". Niestety temat jerzyków nie jest znany ani w Administracji Zasobów Komunalnych, ani w Administracji Mieszkań "Silesia".

Czy zatem nie ma jerzyków w naszym mieście?

W tym roku Urząd Miejski zwrócił się do RDOŚ o dofinansowanie zakupu budek lęgowych dla tych ptaków. Być może uda się pozyskać na ten cel pieniądze i jerzyki w Czechowicach znajdą swoje nowe M1.

Jak poinformowano nas RDOŚ nie ma możliwości przymuszenia do złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zniszczenie siedliska, jeżeli zarządca budynku na podstawie posiadanych przez siebie informacji twierdzi, że budynek i jego elewacja takiego siedliska nie stanowi. Podobnie w sytuacji interwencji - nie posiada kompetencji do wstrzymania robot budowlanych, do których zalicza się prace termoizolacyjne.

Pomimo ograniczeń formalnych, pracownicy RDOŚ reagują na każde zgłoszenie o niszczeniu lęgów lub płoszeniu i niepokojeniu ptaków. Natychmiast po otrzymaniu informacji kontaktują się z zarządcami budynków, informując o obowiązujących przepisach i sankcjach karnych. W sytuacjach wymagających pilnego podjęcia działań, zgłoszenia przekazywane są służbom posiadającym właściwe kompetencje.

Warto podkreślić, że w sprawach łamania zakazów obwiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, skuteczne działania mogą być podejmowane wyłącznie przez organy ścigania (tj. policję lub straż miejską), bowiem zgodnie z przepisami orzekanie w tego typu sprawach następuje na podstawie Kodeksu wykroczeń bądź Kodeksu Karnego.

W Polsce jerzyk objęty jest ochroną gatunkową ścisłą. Od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne. Bez miejsc lęgowych historia jerzyka w naszych miastach mogłaby się wkrótce skończyć...

SK / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.