czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 17 kwietnia 2012
  • wyświetleń: 6748

Czechosławy zostały rozdane

W piątek 13 kwietnia na uroczystej gali uhonorowano firmy i przedsiębiorców z Gminy Czechowice-Dziedzice i rozdano nagrody w konkursie Czechosław 2012.

Reklama

Statuetka Czechosława
Statuetka Czechosława · fot. centrumfotograficzne.com


W ogłoszonym terminie do Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji wpłynęło 13 zgłoszeń uczestnictwa w konkursie.

W kategorii "Produkcja i budownictwo" zwyciężyła firma Kontakt-Simon S.A., natomiast w kategorii "Handel i usługi" - firma Kolnet s.c. Grażyna Knycz, Przemysław Knycz. Oprócz tytułów Czechosława 2012 na gali przyznano wyróżnienia w postaci Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Kapituła przyznała również wyróżnienia w postaci Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach firmom: Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. i Hewalex Sp. z o. o. Sp. Komandytowa (w kategorii "Produkcja i budownictwo") oraz Cyroń Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salus i Domus Adam Chromik i Wspólnicy Sp. J. (w kategorii "Handel i usługi"), a także Tadeuszowi Donocikowi (honorowy tytuł Czechosław 2012).

W kapitule konkursu znaleźli się: Marian Błachut, Henryk Borowski, Tadeusz Polok, Tadeusz Szkudlarski, Ewa Rahden, Robert Hyla i Damian Żelazny.

---

Uzasadnienie wyboru:

Kontakt-Simon

To firma o wieloletniej tradycji - w ubiegłym roku świętowała 90-lecie działalności. Produkowany przez nią osprzęt elektroinstalacyjny znajduje zastosowanie w mieszkaniach, domach, biurowcach, hotelach i innych obiektach. Spółka jest niekwestionowanym liderem branży na rynku krajowym i śmiało radzi sobie na rynkach europejskim i azjatyckim.

Pracownicy Firmy śledzą trendy, dostosowując wzornictwo produktów i rozszerzając ich gamę. W ostatnich latach intensywnie rozwijana jest linia oświetlenia LED-owego. Niezmiennie największy nacisk kładziony jest na jakość osprzętu.

Kontakt-Simon jest przykładem udanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, prowadzonej na przestrzeni lat 90-tych i po 2000 roku. Kierownictwu udało się pogodzić sukces ekonomiczny przekształcenia z zabezpieczeniem interesów załogi. Zwalniani pracownicy mogli liczyć na wsparcie pracodawcy w postaci zatrudnienia w nowo tworzonej firmie, albo w pomocy w rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Dziś Spółka jest jednym z największych pracodawców Czechowic-Dziedzic. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy, włączając się w organizację imprez kulturalnych i sportowych. Zarząd Firmy jest również wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych lub poszkodowanych losowo.
Doceniając osiągnięcia Spółki Kontakt-Simon Kapituła Konkursu przyznaje jej tytuł Czechosława 2012.

Kolnet s.c. Grażyna Knycz, Przemysław Knycz

To przykład niezwykle sprawnie działającej firmy rodzinnej. Od dnia założenia w 2003 roku przedsiębiorstwo nieustannie się rozwija. Dziś jego obszar działania nie ogranicza się tylko do terenu Czechowic-Dziedzic, lecz obejmuje województwa śląskie i małopolskie.

Firma nowych technologii. Jako dostawca usług internetowych skutecznie konkuruje na lokalnym rynku z potentatami. Podejmuje odważne decyzje inwestycyjne, rozbudowując własną sieć światłowodową.

Zarząd Firmy kształtuje jej pozytywny wizerunek w otoczeniu. Kilkadziesiąt szkół, przedszkoli, obiektów kulturalnych i pomocy społecznej na terenie gminy korzysta z preferencyjnego dostępu do Internetu za symboliczną złotówkę miesięcznie. Mieszkańcy i turyści chętnie wykorzystują obsługiwane przez Kolnet hot spoty. Ponadto Firma wspiera lokalne imprezy kulturalne.

Ceniąc profesjonalizm i wrażliwość w prowadzeniu działalności gospodarczej Kapituła Konkursu przyznaje Firmie Kolnet s.c. Grażyna Knycz, Przemysław Knycz tytuł Czechosława 2012.

Tadeusz Donocik

Przez wiele lat mieszkał w Czechowicach - Dziedzicach, dzisiaj jest częstym i mile widzianym gościem naszego miasta. Śmiało można o nim powiedzieć -prawdziwy Europejczyk, "Obywatel Świata". Wszechstronnie wykształcony uzupełniający swoją wiedzę na bieżąco na studiach, kursach, seminariach w kraju i za granicą jest wzorem dla swoich rówieśników, a także ludzi młodych.

Tadeusz Donocik od najwcześniejszej młodości znany jest ze swojej ogromnej życiowej aktywności, wielości talentów, różnorodnych zainteresowań, pasji społecznej, zaangażowania w sprawy kultury, nauki, samorządności i działalności charytatywnej. W swoim życiu zawodowym był między innymi szeregowym pracownikiem, kierownikiem, prezesem, właścicielem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa handlowego, menedżerem dużych spółek, szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Pracę zawodową zawsze łączył z działalnością w wielu organizacjach społecznych. W okresie transformacji ustrojowej był bardzo aktywnym uczestnikiem procesu przebudowy gospodarczo - społecznej Śląska. Współtworzył i inicjował prace nad Kontraktem Regionalnym dla Województwa Katowickiego. Ponadto, zakładał Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, Górnośląski Bank Gospodarczy, Regionalną Radę Gospodarki, Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw, Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.

Był także przewodniczącym Rady Szkoły Integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w Lędzinach i Radnym Rady Miasta Katowice, współzałożycielem Izby Polsko-Niemieckiej w Warszawie, pełnomocnikiem Rządu, Komisarzem Generalnym Polskiej Sekcji EXPO 2000 w Hanowerze, jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacyjnej Silesia i członkiem Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

Jest aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Muzyki im. Andrzeja Krzanowskiego, a także prawdziwym mecenasem Zespołu Śpiewaków "Camerata Silesia" - wywodzącego się z naszych Madrygalistów. To tylko niektóre pola jego działalności.

Tadeusz Donocik ma największe zasługi w dziedzinie samorządności gospodarczej. Jest współautorem ustawy o samorządzie gospodarczym i współzałożycielem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - największej w Polsce organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej kilkaset podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jej prezesem od chwili zarejestrowania tj. od 1990 roku do dziś. Z jego inicjatywy już w 1991 roku została powołana w Czechowicach - Dziedzicach pierwsza Delegatura tej Izby.

Od 1993 roku jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, z ramienia której od 2001 roku podejmuje działania najpierw jako obserwator, a od 2004 roku jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego w Brukseli - ciała doradczego i opiniotwórczego dla najważniejszych instytucji europejskich, tj. dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy. Od października 2004 Tadeusz Donocik pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Sekcji ds. Unii Gospodarczo - Walutowej, Spójności Gospodarczej i Społecznej.

Sam, chociaż wielokrotnie nagradzany, większą uwagę przywiązuje do wyróżniania, promowania i nagradzania innych. Od dwudziestu lat organizuje uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, które gromadzą najwybitniejszych przedsiębiorców, działaczy społecznych, wybitnych polityków z Polski i Unii Europejskiej.

W poszukiwaniu ludzi zmieniających oblicze naszego przemysłu nie zapomina o naszych przedsiębiorcach, promując ich osiągnięcia i nasze miasto.

Tadeusz Donocik jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących systemu gospodarki rynkowej oraz licznych referatów, wystąpień i prezentacji na seminariach w Polsce i w wielu krajach europejskich, a także na światowych kongresach i misjach gospodarczych.

Dla środowiska przedsiębiorców jest nieocenionym doradcą oraz sprzymierzeńcem w staraniach o reformowanie przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Za profesjonalizm w dziedzinie samorządu gospodarczego jest wysoko ceniony przez środowiska eksperckie w kraju i za granicą.
Jego wrażliwość na ludzkie potrzeby wyraża się także w nieustającej pomocy, którą niesie sam a także organizacje, którymi kieruje - ludziom będącym w potrzebie. Że wspomnę jedynie organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych ostatnią powodzią, w tym dla dzieci z naszego miasta.

Zaangażowanie w sprawy Ojczyzny, niezwykła kreatywność w działaniu a także wysoka efektywność podejmowanych wysiłków przez Tadeusza Donocika, jest wielkim wsparciem i źródłem inspiracji dla jego najbliższego otoczenia, jego przyjaciół i współpracowników oraz wszystkich osób, które zetknęły się z nim.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.