czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 11 czerwca 2012
  • 12 czerwca 2012
  • wyświetleń: 3597

Radnym podoba się nowe logo

29 maja Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła przyjęcie logo Gminy Czechowice-Dziedzice oraz zasady jego używania i wykorzystywania. Logo stanie się oficjalnym symbolem miasta po upływie 14 dni od opublikowania uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

logo Czechowic-Dziedzic
Logo Czechowic-Dziedzic


Przyjęcie logo Gminy Czechowice-Dziedzice umożliwi wdrożenie opartego na nim systemu identyfikacji wizualnej pozwalającego budować pozytywne wyobrażenie o Czechowicach-Dziedzicach oraz utrwalać pożądany wizerunek wśród mieszkańców, gości i turystów.

Logo i system identyfikacji wizualnej służyć będą także realizacji kampanii promocyjnych gminy.

Logo zostało wybrane w drodze międzynarodowego konkursu, realizowanego w ramach projektu "Jak cię widzą, tak cię piszą - identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy". Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Miastem Orlova z Czech przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Środki finansowe zostały pozyskane z Euroregionu Beskidy.Autorem projektu logo jest Paweł Kapczyński z Żernicy. Kolorystyka projektu podkreśla charakter miasta, czerwona kropka to zapał, pasja, pracowitość, ciepło, kolor życia. Zieleń nawiązuje do natury, bogactwa przyrodniczego, lasów, a kolor niebieski do rzek i licznych zbiorników wodnych. To wszystko sprawia, że przedstawiony projekt nabiera uniwersalnego charakteru, a to jeden z wyznaczników przy projektowaniu logotypów.

- Mamy tu połączenie dwóch miejscowości Czechowic i Dziedzic, dwie skrzyżowane ze sobą linie w kształcie łuku symbolizują dobre połączenie komunikacyjne, połączenie krainy zieleni i błękitu - mówi prof. sztuk plastycznych Michał Kliś.

Ostateczny wygląd znak otrzymał po pracy grafików firmy Media Partner W. Czyżewski, W. Lorenc S. J. z Katowic. Logo zostało uprzestrzennione, przez co przybrało bardziej dynamiczną formę. Dodano również logotyp, czyli tekst będący uzupełnieniem znaku graficznego, na który składają się nazwa gminy oraz hasło promocyjne - "Czechowice-Dziedzice. Miasto z zapałem".

Logo, obok herbu Czechowic-Dziedzic ma stanowić jedyny dopuszczony do stosowania w komunikacji marketingowej znak promocyjny gminy Czechowice-Dziedzice. Przeznaczony będzie do celów promocyjnych, reklamowych, popularyzatorskich, korespondencyjnych itp.

Logo stanie się oficjalnym symbolem miasta po upływie 14 dni od opublikowania uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.