czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 13 czerwca 2012
  • wyświetleń: 2077

Ratusz pyta o ciężko chorych

Burmistrz Czechowic-Dziedzic prosi, aby zgłaszać osoby, które użytkują w warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące lub wspomagające funkcje życiowe (respiratory itp.) i nie korzystają ze świadczeń NFZ. W sytuacji kryzysowej (np. awarie energetyczne, ewakuacja itp.) może to pomóc i ocalić im życie.

Reklama

W celu zapewnienia pomocy osobom, które użytkują w warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące bądź wspomagające funkcje życiowe (respiratory, urządzenia towarzyszące-ssaki, koncentratory tlenu), w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (w szczególności planowanych długotrwałych wyłączeń energetycznych - powyżej 4 godzin, awarii energetycznych - powyżej 4 godzin, ewakuacji z rejonu zagrożonego), należy o zgłosić do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, które są użytkownikami w/w urządzeń medycznych i nie korzystają ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zgłoszeniu należy zawrzeć informacje: dane użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail), dane opiekuna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) - jeżeli taki jest, rodzaj i typ użytkowanego sprzętu medycznego, czas pracy na zasilaniu rezerwowym, dane zakładu energetycznego zapewniającego zasilanie domu/mieszkania użytkownika,

Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych lub drogą e-mailową na adres: wzk@um.czechowice-dziedzice.pl.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.