czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 czerwca 2012
  • wyświetleń: 2270

OPS chce pomagać aktywnie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przystąpił do realizacji piątej edycji projektu systemowego "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Jego realizacja pozwoli na udzielenie osobom nieaktywnym zawodowo i bezrobotnych, w tym niepełnosprawnym kompleksowego wsparcia, a nabyte w projekcie umiejętności ułatwią uczestniczkom i uczestnikom projektu powrót do życia społecznego i zawodowego oraz poprawę funkcjonowania rodziny.

Grupą docelową projektu w tym roku będzie 28 osób dotychczas nieaktywizowanych w projekcie systemowym oraz 10 osób niepełnosprawnych, które brały udział projekcie w 2011 roku, a wymagających dodatkowego wsparcia w 2012 roku. W kolejnym roku udział będzie kontynuowało 18 osób i zostanie zrekrutowanych 10 nowych uczestników/czek.

Uczestniczki/cy zostali podzieleni na następujące grupy: grupa 1A - osoby niepełnosprawne: 10 osób (w 2012 r.); grupa 1B - osoby niepełnosprawne: 10 osób (w 2013 r.); grupa 2 - grupa rodzicielska: 8 kobiet (w latach 2012-13); grupa III - grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych: 10 kobiet (w latach 2012-13).

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, w tym: dla grupy 1A - warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie, wsparcie psychologa (zajęcia indywidualne), grupa wsparcia, trening umiejętności gospodarowania budżetem, zajęcia artystyczne, zajęcia rehabilitacyjne; dla grupy 1B - warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie, grupa wsparcia, trening psychoedukacyjny, trening kompetencji społecznych (trening wyjazdowy), warsztaty artystyczne, specjalistyczne poradnictwo, zajęcia rehabilitacyjne; dla grupy 2 - warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie, wsparcie psychologa (zajęcia indywidualne), grupa wsparcia, trening kompetencji społecznych, trening umiejętności rodzicielskich (zajęcia stacjonarne i wyjazdowe), trening prowadzenia gospodarstwa domowego, warsztaty promujące zdrowy tryb życia, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie asystenta rodziny, trening umiejętności zawodowych, spotkania z doradcą zawodowym; dla grupy III - warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie, wsparcie psychologa (zajęcia indywidualne), grupa wsparcia, specjalistyczne poradnictwo, trening umiejętności rodzicielskich, trening motywacyjny, trening radzenia sobie ze stresem i emocjami, trening autoprezentacji z elementami wizażu, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne.

Dodatkowo planuje się także zorganizowanie integracyjnych wyjazdów i wyjść do różnego rodzaju instytucji i miejsc służących integracji społecznej np.: kino, teatr, muzeum, park miniatur.
Planuje się również pokrywanie kosztów dojazdu na zajęcia i zapewnienie cateringu dla uczestniczek i uczestników oraz opieki osobom zależnym, w tym dzieciom podczas zajęć.

Pierwsze zajęcia (zajęcia rehabilitacyjne) odbyły się w dniu 24 maja w sali rehabilitacyjnej Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Traugutta 11, które poprowadzi zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjno - relaksacyjne w ramach projektu.

Natomiast 29 maja odbyły się trening umiejętności rodzicielskich i warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie - pierwsze zajęcia z szeregu treningów podnoszących kompetencje społeczne. Treningi te zorganizuje Firma Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze z Bielska-Białej zatrudniająca wysoce wykwalifikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu podobnych treningów.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.