czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 23 czerwca 2012
  • 27 czerwca 2012
  • wyświetleń: 3078

Absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach na sesji 26 czerwca zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Za udzieleniem Burmistrzowi Marianowi Błachutowi absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni (19 osób), nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Zanim radni podjęli uchwałę musieli zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem finansowym - wszystkie dokumenty obejmują 2011 rok.

Pod uwagę brana była również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz wniosek Komisji Rewizyjnej. Ten ostatni jest pozytywny. Radni z tej komisji nie mieli wątpliwości, że gospodarka finansowa naszej gminy za 2011 rok prowadzona była - jak czytamy w uzasadnieniu - w sposób celowy, oszczędny, racjonalny i nie budzący zastrzeżeń.

SK, aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.