czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 7 lipca 2012
  • 13 lipca 2012
  • wyświetleń: 6250

Pomoc finansowa po gradobiciu

W związku z gradobiciem, które przeszło przez teren naszej gminy 3 lipca, Urząd Miejski poinformował o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez osoby poszkodowane.

Reklama

Celem pomocy jest wsparcie osób i rodzin (gospodarstw domowych) poszkodowanych w wyniku gradobicia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych w oparciu o własne zasoby i możliwości.

Pomoc przyznawana jest na wniosek poszkodowanego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kolejowej 37 w terminie do 20 lipca w godzinach urzędowania Ośrodka lub w punkcie terenowym - budynek poczty w Zabrzegu.

Gradobicie w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Czytelnicy portalu czecho.pl


Zasiłek celowy może być przyznany na zabezpieczenie uszkodzonego dachu w budynku mieszkalnym w celu uniknięcia dalszych szkód lub na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Pomoc nie będzie natomiast udzielana na remonty i naprawy: elewacji budynków, zniszczonych rynien, budynków gospodarczych, stodół, altan itp.

Wysokość pomocy ustalana będzie z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Maksymalna kwota zasiłku wyniesie 2000 zł. W pierwszej kolejności pomoc udzielana będzie osobom/rodzinom o dochodach nieprzekraczających 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 702 zł na osobę w rodzinie, lub 954 zł na osobę samotnie gospodarującą).

Przy określaniu wysokości zasiłku będą brane pod uwagę: możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń; prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, których trzeba pilnie dokonać, aby móc zaspokajać podstawowe potrzeby bytowe; rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym; możliwości uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia.

---

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie informuje, że beneficjenci mają 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, że w jego gospodarstwie wystąpiły szkody spowodowane siłą wyższą.

Dotyczy to szkód, które uniemożliwiają mu wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji dotyczących dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czyli Programu rolno-środowiskowego oraz zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również wsparcia ONW.

Działanie siły wyższej obejmuje m.in. szkody w uprawach spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Rolnik w tym terminie powinien zgłosić także, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności. Czas który ma na powiadomienie o zaistniałej sytuacji ARiMR liczony jest od dnia w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika o zaistniałej sytuacji rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat - np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biura powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy musi się liczyć z tym, że nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.