czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 lipca 2012
  • wyświetleń: 8189

PG Silesia: nowy układ zbiorowy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj

19 lipca zarząd PG Silesia oraz działające w spółce Związki Zawodowe podpisały Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PG Silesia. Od 1 września, zaraz po procesie rejestracji Układu przez Okręgową Inspekcję Pracy, spółka będzie dysponować nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu wynagradzania i zatrudniania pracowników - czytam w opublikowanym oświadczeniu.

Reklama

Podpisano umowę sprzedaży Silesii
PG Silesia


Przedstawiciele Zarządu Spółki oraz wszystkie działające w niej Związki Zawodowe rozpoczęły negocjacje nowego układu zbiorowego pracy już w grudniu 2010 roku, zaraz po przejęciu kopalni. Ze społecznego punktu widzenia był to jeden z najważniejszych dziejących się w Spółce procesów.

Nowy ZUZP zastąpił dotychczasowe uregulowania obowiązujące pracowników. Część z nich obowiązywały zasady poprzedniego pracodawcy, czyli KW S.A., nowo zatrudnianych obowiązywał już Regulamin Wynagradzania PG Silesia. Po wejściu w życie uzgodnionych regulacji wszyscy Pracownicy zostaną objęci tymi samymi zasadami.

- Przystąpiliśmy do rokowań z dużą odpowiedzialnością i wolą uzgodnienia treści ZUZP. Jak to zwykle bywa, ostateczne porozumienie jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami Pracowników i możliwościami firmy, tradycją i wymaganiami, jakie stawia przed nami rynek. Wierzę jednak, że jest to racjonalny kompromis, korzystny i dla pracowników, i dla spółki - powiedział w czasie uroczystego podpisania ZUZP Jiří Paštika, Prezes Zarządu PG Silesia.

- Nasza firma to międzynarodowa spółka, mówi się w niej trzema językami. Cieszę się, że nam, w czasie prac nad tym dokumentem, udało się znaleźć jeden wspólny język - dodał Dariusz Dudek, przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy PG Silesia.

Duży nacisk został położony na motywacyjny charakter systemu wynagradzania i premiowania, i w tym obszarze zaszła największa zmiana jakościowa. Pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie według taryfikatora stanowisk pracy oraz powiązanej z nim tabeli wynagrodzeń zasadniczych. W zależności od zajmowanego stanowiska pracownicy będą także objęci jednym z dwóch wariantów premiowych, różniących się czasem rozliczenia premii (miesięczny, kwartalny). Uporządkowane zostały także zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia. Nowością jest nagroda z zysku, ściśle powiązana z wynikami spółki, która zastąpiła dotychczasową "czternastą pensję".

Dokument ten w partnerski sposób reguluje również kwestie współpracy pracodawcy i związków zawodowych.

- Nowy system został maksymalnie uproszczony i promuje efektywność pracy. Przy układzie skonstruowanym w tak nowoczesny sposób udało nam się jednocześnie zachować specyfikę pracy w górnictwie. Nie waham się powiedzieć, że nasz układ zarówno co do kształtu jak i szczegółowych rozwiązań jest dokumentem nowatorskim i będzie skutecznie wspierał realizację celów biznesowych spółki - wyjaśnił Arkadiusz Kawecki, Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych oraz przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego PG Silesia.

aka / czecho.pl

źródło: PG Silesia

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

kopalnia Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj