czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 10 sierpnia 2012
  • wyświetleń: 3651

Nabór na kierunki górnicze

Artykuł sponsorowany:

Placówki Kształcenia Ustawicznego PRYMUS z oddziałami w Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Oświęcimiu i Czechowicach-Dziedzicach, prowadzą akcję zostań-górnikiem.pl

prymus zostań górnikiem


W naborze letnim oferujemy osobom dorosłym naukę na kierunkach:

- Górnik Eksploatacji Podziemnej
- Technik Górnictwa Podziemnego
- Technik Przeróbki Kopalin Stałych

WAŻNE - na wymienione kierunki kształcenia, można uczęszczać w naszych placówkach, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Jesteśmy jedyną placówką niepubliczną, która w ramach autorskiej akcji "zostań-górnikiem.pl" gwarantuje absolwentom kierunków górniczych, pierwszeństwo rozpatrywania podań przy zatrudnianiu na kopalniach należących do Katowickiego Holdingu Węglowego!!!

Placówki Kształcenia Ustawicznego PRYMUS oferują możliwość zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych związanych z górnictwem i przemysłem wydobywczym.

Dzięki owocnej współpracy w zakresie szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych realizowanych bezpośrednio w wybranych kopalniach oraz w Centrach Kształcenia Praktycznego, nasi słuchacze mogą stosownie do potrzeb uzupełnić swoją wiedzę lub podnieść, ewentualnie zmienić posiadane dotychczas kwalifikacje zawodowe.

Miło nam poinformować, że dobór wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz dobre relacje z okolicznymi kopalniami w zakresie organizowania praktyki zawodowej, przekładają się na pozytywne wyniki egzaminów zawodowych .

Szczegóły w sekretariatach oddziałów oraz w internecie na www.zostań-górnikiem.pl