czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 20 września 2012
  • 23 września 2012
  • wyświetleń: 5391

Poseł apeluje o ratowanie dworca

Poseł PIS Stanisław Szwed apeluje o ratowanie zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W tej sprawie skierował zapytanie poselskie do Sławomira Nowaka - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miasto ma apetyt na dworzec PKP


- Dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach to obiekt o dużych walorach zabytkowych i architektonicznych. Jego obecny stan wymaga natychmiastowych działań, gdyż degradacja budynku postępuję bardzo szybko. Niestety wszelkie działania czechowickiego samorządu zmierzające do przejęcia dworca (proponowane było m.in. przejęcie odpłatne) nie znalazły zainteresowania spółki PKP Dworce Kolejowe. W lipcu 2011 r. burmistrz wystąpił do bielskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o ratowanie zabytkowego obiektu i wpisanie dworca do rejestru zabytków. Nie ma jednak żadnej decyzji w tej sprawie - apeluje do ministrów poseł Stanisław Szwed.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stawia sprawę jasno:- Wstępny koszt przebudowy dworca wraz z placem przydworcowym, oszacowano na 18,5 mln zł, a termin realizacji na lata 2013-2015. Biorąc pod uwagę strukturę powierzchni dworca, spółka PKP S.A ma ograniczone możliwości przeznaczania środków budżetowych na przebudowę jego części publicznej. Realizacja projektu wymagałoby zaangażowania znacznych środków własnych spółki PKP S.A, co z kolei zagrażałoby jej płynności finansowej. Tym niemniej podjęte zostały uzgodnienia z władzami samorządowymi w celu zagospodarowania przez nie części obiektu dworcowego. Wstępnie przyjęto, że w przebudowanym dworcu około 920 m kwadr. zostanie przeznaczonych na potrzeby władz samorządowych. Aktualnie projekt przebudowy jest na etapie prac przygotowawczych - czytamy w odpowiedzi ministra Nowaka.

W odpowiedzi ministra TBiGM nie ma konkretnych zapewnień kiedy dokładnie dworzec zostałyby wyremontowany. Tym bardziej, że minister Nowak podkreśla, że finansowanie tego typu inwestycji leży także w gestii parlamentarzystów, którzy ustalają wysokość dotacji celowych przeznaczonych na współfinansowanie tego typu inwestycji.

Z kolei minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na pytanie posła zapewnia, że w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach trwają obecnie prace nad opracowaniem i skompletowaniem dokumentacji konserwatorskiej i historycznej zabudowy dworca. Ich ukończenie umożliwi wszczęcie postępowania administracyjnego i wpisanie budynku oraz wiaty peronu kolejowego do rejestru zabytków. W sprawie dofinansowania przez ministerstwo remontu obiektu minister Zdrojewski tłumaczy, że w jego gestii leży udzielania dotacji, której dysponentem jest wojewoda. Chodzi o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku, który już jest wpisany do rejestru.

Sprawa ratowania dworca pojawiła się również na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że wiceprzewodniczący RM Bartłomiej Fajfer również zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęcie działań związanych z wpisaniem dworca do rejestru zabytków. Dzięki zainteresowaniu władz samorządowych PKP odnalazło - zdemontowaną po wykolejeniu się pociągu w kwietniu 2011 r. - zabytkową wiatę z peronu I, która została zabezpieczona i uratowana przed zniszczeniem.

Odnosząc się do interpelacji posła Stanisława Szwedy wiceprzewodniczący Fajfer zwrócił uwagę, że odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeczy informacji zawartej w pismach PKP, które informują o planach remontu dworca. Dyrektor PKP w piśmie do Konserwatora Zabytków poinformował, że zostanie wykonany remont obiektu dworca kolejowego za kwotę 15 mln zł z zachowaniem zabytkowej elewacji budynku.

Mimo monitorowania sprawy zarówno przez władze samorządowe jak i parlamentarzystów nie pojawiają się nigdzie konkretne zapewnienia oraz daty podjęcia prac remontowych czechowickiego dworca.


W 1885 roku powstał dworzec w Dziedzicach zbudowany według typowego wiedeńskiego projektu dla Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Dzięki jego budowie Dziedzice stały się miejscem znanym w całej monarchii naddunajskiej.
Budowa kolei była prawdziwym błogosławieństwem dla Dziedzic. Pierwsze odcinki Kolei Północnej Bogumin-Dziedzice i Dziedzice-Bielsko zostały uruchomione w grudniu 1855 roku. W latach 1888-1889 oddano do użytku drugi tor na odcinku Bogumin-Oświęcim.

Była to linia o znaczeniu strategicznym, na wyraźne życzenie c.k Państwowego Ministerstwa Wojny. Była przystosowana do ruchu 48 stuosiowych pociągów wojskowych dziennie. W rozkładzie jazdy z 1899 roku było już 6 pociągów do Wiednia i Krakowa oraz 7 w odwrotnym kierunku. W latach 1901-1903 dworzec gruntownie przebudowano i znacznie rozbudowano.

Dworzec okazał się być dla miejscowej ludności swoistym oknem na świat, przez które przyjeżdżali ówcześni wielcy. W roku 1880 na dworcu dziedzickim zatrzymał się sam cesarz Franciszek Józef podczas podróży inspekcyjnej po Śląsku, kolejną postacią był przejeżdżający 9 września 1902 roku z Warszawy do Wiednia grecki książę Jerzy.

(Na podstawie G.M.Chromika "Monografia historyczna - Czechowice-Dziedzice i okolice")

KW / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.