Wiadomości

  • 7 października 2012
  • 9 października 2012
  • wyświetleń: 8974

Nowa droga - nowe inwestycje

Budowa obwodnicy łączącej tereny przemysłowe w północnej części miasta z Drogą Krajową nr 1 będzie możliwa, jeśli czechowicka gmina wraz z powiatem bielskim wygra konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Chodzi o konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Wspólny projekt Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego pod nazwą "Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski" będzie realizowany na nieruchomościach, które są własnością czechowickiej gminy oraz powiatu bielskiego.

- Powiat bielski będzie liderem projektu, a nasz gmina partnerem. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest stworzenie jednorodnego obszaru inwestycyjnego o jednolitej strukturze własności oraz wymóg, aby beneficjent był właścicielem nieruchomości objętych projektem. Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą - powiedział nam Paweł Mrowiec - zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic.

I dodał, że zakres robót obejmuje m. in.: budowę drogi o długości ok. 2,5 km wraz z chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem, makroniwelację terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 13 ha wraz z jego odwodnieniem i umocnieniem podłoża dla celów inwestycyjnych, zasilenie terenów w sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, budowę kanału technologicznego dla innych instalacji.

Projekt obejmuje obszar ok. 18 ha, w tym ok. 5 ha to grunty gminne. Wartość projektu wynosi ok. 25 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% wartości projektu.

Przypomnijmy, że temat budowy nowej drogi łączącej ul. Nad Białką z DK 1 pojawił się już kilka lat temu w związku z planami budowy Parku Przemysłowego Techniki Lotniczej oraz stworzeniem Powiatowej Bazy Reagowania Kryzysowego na terenie gminy Bestwina. W 2006 r. w projekcie studium zagospodarowania przestrzennego zaproponowano przebudowę układu komunikacyjnego w północnej części powiatu bielskiego poprzez budowę obwodnicy wraz z nową przeprawą mostową ma rzece Białej i drogami dojazdowymi.

Wówczas mówiło się o tym, że przedłużenie ul. Nad Białką od ul. Węglowej jest potrzebne nie tylko przy budowie PPTL, lecz także do połączenia Bestwiny z drogą S1 (poprzez ul. Dworską). Budowa tej drogi wpisana jest w Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015 roku.

Starosta Bielski wydał właśnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z DK1 obejmujący pierwszy etap (w ramach koncepcji kompleksowego uzbrojenia terenów poprzemysłowych pod działalność gospodarczą, obejmujących gminy Czechowice-Dziedzice, Bestwina i Pszczyna). Został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany.

Z kolei wójt gminy Bestwina Artur Beniowski w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tej drogi powiatowej (pierwszy jej etap) wydał postanowienie, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

KP / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.