Wiadomości

  • 11 października 2012
  • wyświetleń: 8409

Zadecyduje liczba mieszkańców

W przyszłym roku w czechowickiej gminie opłata za odbiór śmieci będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców danej nieruchomości.

Odpady
fot. SK


Odpady
Opłata za odbiór śmieci będzie stanowił iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej · fot. SK


Odpady
fot. SK


Związane jest to z obowiązującym już w przyszłym roku nowym systemem zbiórki odpadów. Opłaty z tytułu odbioru śmieci od mieszkańców będzie naliczać i pobierać samorząd. Opłata taka będzie pobierana od wszystkich. Ma to na celu ukrócić przykry proceder wyrzucania śmieci do lasu, w zagajnikach czy przydrożnych rowach.

Samorządy mają do wyboru cztery metody ustalania opłata za śmieci: w zależności od liczby mieszkańców danej nieruchomości, ilości zużytej wody, powierzchni lokalu oraz opłatę w przeliczeniu na każde gospodarstwo domowe.

W naszej gminie analizowano dwie pierwsze metody, po czym zaproponowaną pierwszą z nich. - Spośród wymienionych wariantów, metoda ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest przede wszystkich od liczby zamieszkujących osób. To rozwiązanie będzie wymagać największego wysiłku przy tworzeniu bazy danych właścicieli nieruchomości oraz weryfikacji złożonych deklaracji, jednak daje gwarancję najbardziej obiektywnego, mierzalnego i weryfikowalnego obciążenia mieszkańców opłatą za gospodarowanie odpadów - tłumaczyła na sesji RM kierownik referatu Ochrony Środowiska UM Bernadetta Klimek.

Metoda ustalenia opłaty w zależności od ilości zużytej wody została odrzucona bowiem istnieją duże różnice wśród mieszkańców domów jednorodzinnych, a mieszkańców budynków wielorodzinnych. Właściciele posesji jednorodzinnej używają wody również do podlewania ogrodów i automatycznie musieliby płacić więcej za śmieci. Ponadto istniała obawa, że mieszkańcy chcąc płacić mniej za śmieci będą się koncentrować na oszczędzaniu wody, a nie na selektywnej zbiórce odpadów. A jak tłumaczą władze gminy nowy system ma zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów oraz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Ci, którzy będą segregować śmieci zapłacą mniej. Ci, którzy będą oddawać śmieci zmieszane zapłacą więcej.

Opłata za odbiór śmieci będzie stanowił iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

KW / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.