Wiadomości

  • 20 października 2012
  • 2 listopada 2012
  • wyświetleń: 6842

Promocja książki o cmentarzu

Początek listopada to szczególny czas w roku, gdy odwiedzamy cmentarze by zapalić symboliczne znicze i złożyć kwiaty na grobach naszych bliskich. Preludium do tych niezwykłych dni było niedzielne spotkanie z okazji promocji książki Pani Walerii Owczarz "Cmentarz w Bestwinie - Otwarta Księga Zmarłych". Było to niezwykłe popołudnie spędzone w klimacie zadumy i refleksji nad tymi, którzy odeszli, spotkanie z historią o której warto pamiętać, swoiste sięganie pamięcią tam, gdzie dawno już nikt nie sięgał.

Potrzeba wydania niniejszej publikacji była ogromna, świadczy o tym duże zainteresowanie i liczne przybycie na spotkanie promocyjne. Wśród gości znaleźli się mi.in.: wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Honorowy Obywatel gminy Bestwina dr Franciszek Maga, wice starosta bielski Grzegorz Szetyński, , radni powiatowi i gminni (Maria Maroszek, Jerzy Stanclik i Andrzej Wojtyła), proboszcz bestwińskiej parafii Cezary Dulka, ks. prof. Stanisław Hałas, Prezes Banku Spółdzielczego w Bestwinie Agata Dąbrowska, dyrektor bielskiej galerii BWA Agata Smalcerz, dyrektorzy szkół, lokalni działacze kultury, członkowie organizacji i stowarzyszeń oraz liczni mieszkańcy Bestwiny i okolic.Na pierwszych kartach niniejszej publikacji przeczytać możemy, iż bestwiński cmentarz to otwarta księga poświęcona zmarłym, co kiedyś na tej ziemi żyli, w niej pogrzebane zostały ich szczątki. Cały ten poczet przodków zachowany w kadrze pamięci i na fotograficznej kliszy, pozwoli zagłębić się w rozpamiętywanie dziejów przeszłości, gdzie zostawili ślady życia. To dawne wymagało przypomnienia o nich piórem całej prawdy, by w pełnym kształcie najlepszego słowa, a także w trwałości doznań i wzruszeń przekazać następnym pokoleniom. Przed czytelnikiem rysował się będzie obraz tamtej dawnej rzeczywistości, pełnej niezwykłych faktów. Za każdym razem sięgając po książkę, czytelnik będzie mógł wracać pamięcią do miejsc i bliskich pochowanych na bestwińskim cmentarzu.

Jak pisze sama autorka "Biegnąc w sztafecie pokoleń, warto czasem zatrzymać się na chwilę, by przypomnieć tych, co w marszu do wieczności nas wyprzedzili. Cmentarz to najlepsze archiwum pamięci o naszych zmarłych przodkach, to las krzyży i pomników z litanią nazwisk, dzięki którym wciąż odkrywamy ich w myślach i sercach. Pamięć jest fundamentem naszej osobowości, to ona przez wspomnienia obraca nasz wzrok ku przeszłości".

Wydawca składa serdeczne podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było wydanie książki - Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, Bankowi Spółdzielczemu Czechowice-Dziedzice -Bestwina, Leszkowi i Andrzejowi Kosmaty- firma "BUDTOR", Tomaszowi Kopeć z Czechowic Dziedzic, Eugeniuszowi i Adamowi Rezikowi- firmy "Rezbud", "Skład przy Białce", Wacławowi Waliczkowi- firma P.K. "Kombest", Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Bestwina, Marianowi Gac -firma "TRIVENT", PUH Henryk Jurczak z Porąbki, PHT Teleradiosat.

Wyrazy wdzięczności należą się także tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania- dr Grzegorzowi Boboń- Dyrektorowi CKSiR w Bestwinie, Karolinie Żurowskiej, Piotrowi Kutrybie, Andrzejowi Wojtyle, Oliwi Sobieskiej i Darkowi Czernkowi.

Wydawca zaś nade wszystko składa podziękowania autorce - Walerii Owczarz - za trud napisania książki oraz rezygnację z przysługujących jej korzyści finansowych.

Książka do nabycia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie oraz sklepiku parafialnym. Jej zakup będzie cegiełką na rzecz odnowy zabytkowego krzyża z dolnego cmentarza.

aka / czecho.pl

źródło: CKSiR Bestwina

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.