czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 19 października 2012
  • wyświetleń: 4229

Odbudowano ulicę Sikorskiego

W minionym tygodniu odbył się odbiór techniczny odbudowy drogi powiatowej 4425S (ul. Sikorskiego w Zabrzegu) realizowanej przez Powiat Bielski przy znacznym finansowym współudziale Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku.

Reklama

Sikorskiego Zabrzeg
Ulica Sikorskiego w Zabrzegu · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Fragment odbudowanej drogi zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego - Korfantego - Objazdowej - Iłownickiej.

Odbudowa polegała na podniesieniu korpusu drogi w taki sposób, aby w przyszłości w trakcie obfitych opadów deszczu nie dochodziło do jej zalewania a tym samym uniemożliwienia przejazdu tą drogą.

Ze względu na jej usytuowanie (na skrzyżowaniu) konieczna była również przebudowa dróg dojazdowych. Zakresem prac objęto również również położenie krawężników, wjazdów do posesji (z kostki brukowej), konieczną przebudowę istniejącej jezdni (asfaltobetonowa, odporna na koleinowanie, wraz z podbudową) oraz budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z jezdni wraz z budową przepustów i umocnieniem rowów przydrożnych m.in. płytami ażurowymi. Całość przebudowanego fragmentu drogi oznakowano (oznakowanie pionowe i poziome), a jego otoczenie wyplantowano i obsiano trawą.

Odbudowano ulicę Sikorskiego · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W odbiorze technicznym inwestycji ze strony Gminy Czechowice-Dziedzice brał udział Zastępca Burmistrza Paweł Mrowiec. Gmina Czechowice-Dziedzice dofinansowała inwestycję dotacją celową w wysokości 96.553 zł, całość kosztowała 777.723,89 zł.

To nie jedyna inwestycja, którą nasza gmina wsparła w ramach tegorocznej pomocy finansowej dla powiatu bielskiego z przeznaczeniem na wykonywanie przez powiat zadań a drogach powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Zakończono już prace dodatkowe przy ulicy Czechowickiej w Ligocie (udział gminy to 215 tys. zł) oraz remonty chodników przy ul. Szkolnej (odcinek od ul. Fałata do ul. Morcinka, pomoc dla powiatu w wys. 40 tys. zł), Ligockiej (60 tys. zł), Do Zapory i Sikorskiego w Zabrzegu (69 tys. zł).

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 4426 S ul. Bielskiej w Ligocie. Koszt realizacji przebudowy drogi ogółem wyniósł 5.329.110,32 zł i został pokryty ze środków unijnych przyznanych naszej gminie na usuwanie szkód popowodziowych powstałych w wyniku powodzi w 2010 r. Kompleksowo wymieniono podbudowę i nawierzchnię (ze specjalnego, tzw. cichego asfaltu), niemal od podstaw zbudowano chodniki dla pieszych (na wielu odcinkach po obu stronach drogi) i zatoki autobusowe, kompleksowo wymieniono kanalizację deszczową i oznakowanie.

Przypominamy również, że w lipcu zakończyła się także przebudowa drogi powiatowej 4428 S ul. Czechowickiej. Koszt zadania ogółem wyniósł 3.22.565,48 zł. Inwestycję realizował Powiat Bielski również ze środków na usuwanie szkód popowodziowych przyznanych naszej gminie. Ponadto, Gmina Czechowice-Dziedzice dodatkowo dofinansowała tę inwestycję z własnego budżetu w kwocie 215 tys. zł.

Trwa budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4431S Zabrzeg - Ligota, ul. Miliardowicka (część inwestycji, dofinansowanie naszej gminy wyniesie 150 tys. zł). Do utrzymania skrajni przy ul. Mazańcowickiej nasza gmina dołożyła 2 tys. zł, a do bieżącego oczyszczania dróg - 20 tys. zł. Ponadto, 9 tys. zł z gminnej kasy dofinansowały projekt przebudowy ulic Bronowskiej i Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo-pieszej w Bronowie.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.