czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 24 listopada 2012
  • wyświetleń: 5687

Chodnik wzdłuż Miliardowickiej

Zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. Miliardowickiej w Ligocie (i częściowo w Zabrzegu), na którą nasza gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina w wysokości 418.836,65 zł z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Chodnik, Miliardowicka
Chodnik wzdłuż ulicy Miliardowickiej · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Łączna wartość inwestycji to blisko 900 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

21 listopada - a więc nawet kilka dni przed terminem - dokonano oficjalnego odbioru inwestycji (realizacja miała zakończyć się do 30 listopada). Zadanie "Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega - budowa chodnika w ciągu ulicy Miliardowickiej" obejmowało budowę chodnika z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej nr 4431S na długości o długości 668 m (od km 0+527 do km 1+215, od Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie do wysokości wlotu ul. Powstańców Śląskich a nawet nieco dalej, prawie aż do granicy lasu), budowę miejsc postojowych (m.in. przy SP-2) i wjazdów na teren posesji, zarurowanie rowu przydrożnego na długości 68 m (od km 0+526 do km 0+594), umocnienie skarp rowu odpływowego, skarp przy chodniku (betonową palisadą), znaczące poszerzenie ulicy (między dotychczasową jezdnią a budowanym chodnikiem, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej jezdni na poszerzeniach (asfaltobeton, odporny na koleinowanie).

Chodnik przy ulicy Miliardowickiej · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Radex" Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Wartość zadania po przetargu wyniosła 872.264,54 zł. Docelowo, chodnik zostanie wykonany do wysokości skrzyżowania z ul. Długą (koło domu kultury w Ligocie-Miliardowicach).

Chodnik wybudowany został po zachodniej części ulicy, tj. po stronie, po której znajduje się stosunkowo najwięcej zabudowań. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Warto wspomnieć, że nitka kanalizacji sanitarnej, która niebawem będzie budowana w ciągu ulicy Miliardowickiej, przebiegać będzie pod dotychczasową jezdnią tak, że wykopy ziemne i roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania budowy gminnej kanalizacji nie spowodują zniszczenia nowo budowanego chodnika, zaś bezpośrednie przyłącza do domów wykonywane będą pod chodnikiem metodą punktowych wierceń horyzontalnych (poziomych) o ściśle dopasowanym przekroju - tak, aby nie naruszyć struktury podbudowy i nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.