czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 grudnia 2012
  • 27 grudnia 2012
  • wyświetleń: 4088

Chcą nowych klas integracyjnych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych w czechowickiej gminie chcą aby klasy integracyjne powstały w którejś z placówek w mieście.

Andrzej Kamiński - dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach poinformował nas, że dla dzieci z czechowickiej gminy klasy integracyjne prowadzone są w Zespole Szkół w Ligocie ( w szkole podstawowej oraz gimnazjum).

Potwierdza to dyrektor szkoły Bożena Dyrda, tłumacząc, że dzieci do klas integracyjnych kwalifikuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dla powołania klasy integracyjnej konieczna jest odpowiednia liczebność klasy oraz odpowiednie proporcje ilości dzieci niepełnosprawnych do pełnosprawnych (zasadniczo od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych w klasie liczącej w sumie 15 do 20 dzieci).

ZS w Ligocie to pierwsza i jak na razie jedyna placówka oświatowa tego typu na terenie czechowickiej gminy. W rozbudowanej w 1999 roku szkole z myślą o osobach niepełnosprawnych zniesiono wszelkie bariery architektoniczne, m.in. wykonano podjazdy i uchwyty ułatwiające poruszanie się oraz zainstalowano wewnątrz budynku windę. Szkoła jak czytamy na jej oficjalnej stronie ma bogatą bazę dydaktyczną: część nauczycieli podjęła dalsze kształcenie przygotowujące do pracy w klasach integracyjnych. Wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej umożliwia fachowe przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci z deficytami rozwojowymi. Na bieżąco do dyspozycji uczniów, wychowawców i rodziców są w szkole tacy specjaliści jak: pedagodzy specjalni, logopeda, pedagog szkolny, terapeuta i pielęgniarka szkolna.

Dyrektor Bożena Dyrda tłumaczy, że aby otworzyć klasę integracyjną musi być zachowane kryterium z co najmniej trójką dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych przez poradnię. Z powodu ich braku nie w każdym roku otwiera się kolejną klasę integracyjną.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, z którymi rozmawialiśmy chcieliby aby takie klasy otworzono w mieście. Problemem może być chociażby dojazd. Nie chcą przez to "skazywać" swoje dziecko na naukę w szkole specjalnej co - może według rodziców - pociągać za sobą daleko idące konsekwencje - dzieci te zwykle mają ograniczone szanse na kontynuację nauki w ogólnodostępnych szkołach publicznych ("nie-specjalnych"), a jako osoby dorosłe, mogą napotykać na zwielokrotnione bariery w uzyskaniu zatrudnienia.
Według rodziców rozwiązaniem jest nauczanie zintegrowane, w którym na różnych zasadach organizacyjnych, dzieci niepełnosprawne uczą się wspólnie ze swymi sprawnymi rówieśnikami.

Należy jednak pamiętać - jak czytamy na stronie Stowarzyszenia SPES wspierającego m.in. rodziny i osoby niepełnosprawne - iż nie dla każdego dziecka niepełnosprawnego kształcenie zintegrowane będzie wartościową ofertą. Forma organizacyjna kształcenia, od specjalnego aż do różnorodnych form kształcenia zintegrowanego, powinna być dobierana indywidualnie. Również specyfika kształcenia osób niesłyszących i niewidomych może powodować, iż bardziej efektywne mogą być w tym wypadku formy kształcenia specjalnego.

W Czechowicach-Dziedzicach działa Zespół Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Legionów, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, (oddziały dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym), gimnazjum, szkoła zawodowa oraz szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy. W mieście jest również Przedszkole Publiczne nr 11 z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszcza po 15-20 dzieci niepełnosprawnych.

SK / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.