czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 14 marca 2013
  • 17 marca 2013
  • wyświetleń: 2708

Wybory do Młodzieżowej Rady

5 kwietnia zakończą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zasiądą w niej przedstawiciele: szkół ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych (które statutowo działają na rzecz młodzieży), instytucji kultury i nauki ukierunkowanych na działalność z młodzieżą, kościołów i innych związków wyznaniowych skupiających młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach.

Dominik Drozdek, Młodzieżowa Rada Miejska
Dominik Drozdek przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. · fot. Gazeta Czechowicka


Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.

Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze osłabieniem aktywności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania. Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Podstawowymi celami Rady Młodych są: kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi, konsolidacja działań środowisk młodzieżowych, zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień, przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.