czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 6 kwietnia 2013
  • wyświetleń: 4009

Jest szansa na remont dworca?

W ciągu najbliższych miesięcy czechowicki dworzec kolejowy powinien zostać wpisany do rejestru zabytków. Kończy się zbieranie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w tej sprawie.

Reklama

Dworzec, PKP, Czechowice-Dziedzice
Dworzec PKP w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Joanna Karwacka / czecho.pl


O wpisaniu czechowickiego dworca do rejestru zabytków informowaliśmy już w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Bartłomiej Fajfer - zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęcie działań związanych z wpisaniem dworca do rejestru zabytków. Dopiero po wpisaniu obiektu do rejestru zabytków właściciel dworca mógłby się starać o dofinansowanie remontu ze środków unijnych.

- Obiekt w chwili obecnej jest zaniedbany, a substancja budynkowa w znacznej części zdegradowana. Właściciel, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A., nie przyczynia się w należyty sposób do ratowania unikalnego zabytku - argumentował w swoim wniosku wiceprzewodniczący RM, Bartłomiej Fajfer.

Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował wówczas, że postępowanie jest w toku i dworzec powinien zostać wpisany do zabytków w czwartym kwartale 2012 roku.

Minęło kilka miesięcy, a sytuacja się nie zmieniła. W marcu Bartłomiej Fajfer znów przypomniał o problemie Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytów w Katowicach.

- Bardzo proszę o podjęcie kolejnych kroków związanych z wpisem obiektu do rejestru zabytków, gdyż budynek jest w nienależytym stanie technicznym. Koniecznym się wydaje zachowanie jego historycznej wartości, jak i zabezpieczenie przed dalszą degradacją - tłumaczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Na szczęście wszystko zmierza w dobrym kierunku. Kierownik delegatury w Bielsku-Białej pozytywnie zaopiniował wpisanie budynku dworca do rejestru zabytków. Została również opracowana karta ewidencyjna obiektu. Aktualnie Wojewódzki Konserwator zabytków czeka na wypis z ewidencji gruntów, na której usytuowany jest budynek dworca.

- Po otrzymaniu wypisu z rejestru gruntów oraz po uzyskaniu odpisu z księgi wieczystej rozpoczniemy postępowanie administracyjne w sprawie wpisania budynku dworca do rejestru zabytków - poinformował Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Magdalena Lachowska.

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.