czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2005
  • wyświetleń: 766

Nagrody dla nauczycieli

Znane są już kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkoli w czechowickiej gminie. Aby jasno określić kiedy i za co nauczyciel może otrzymać nagrodę, radni uchwalili zasady. Kryteria i tryb przyznawania nagród odnoszą się do nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest czechowicka gmina.

Nagrody przyznawane są nauczycielom i dyrektorom po przepracowaniu w danej placówce co najmniej roku i posiadającym co najmniej dobrą ocenę pracy.

Wnioski o przyznanie nagród burmistrza opiniuje specjalna komisja, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach.

Burmistrz może przyznać trzem nauczycielom lub dyrektorom nagrodę z własnej inicjatywy. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody przysługuje: dyrektorowi placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce, burmistrzowi i jego zastępcy - dla dyrektora placówki.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora placówki dla nauczyciela w niej zatrudnionego może wystąpić dyrektor placówki, rada szkoły lub rada rodziców.

Więcej czytaj w Echu.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.