czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 16 kwietnia 2013
  • 17 kwietnia 2013
  • wyświetleń: 6107

Tak ma funkcjonować system

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął kampanię informacyjną nt. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Reklama

sortownia bielsko
Nowoczesna sortownia odpadów w Bielsku-Białej · fot. sutco.pl


Przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami, za który od 1 lipca 2013 roku będą odpowiadać samorządy.

- Nie oznacza to jednak, że teraz problem ten będzie wyłącznie po stronie gminy, a mieszkańcy zwolnieni będą z wszelkiej odpowiedzialności. Od tej chwili cała gmina - czyli wszyscy jej mieszkańcy - musi w tym systemie wspólnie uczestniczyć poprzez świadome i pełne zaangażowanie w segregację - tłumaczy burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

Wszystkie odpady komunalne muszą trafić do specjalistycznych sortowni, które spełniają surowe wymogi unijne, a nie jak to dotychczas w większości przypadków było składowane na wysypiskach.

- Według oficjalnych danych w Polsce obecnie segregowanych jest zaledwie 10 proc. odpadów. W wielu krajach Unii ten wskaźnik jest odwrotny, bo aż ok. 90 proc. odpadów jest poddanych recyklingowi. Ta różnica pokazuje, jak dużo pracy jest jeszcze przed nami do wykonania. Jeżeli nie osiągniemy tych wskaźników, będziemy zmuszeni płacić kary. Dziś trudno powiedzieć, jak duże, ale na pewno nie będą one łagodne - dodaje Marian Błachut.

W Czechowicach-Dziedzicach przyjęto, że opłatą będzie pobierana na podstawie ilości mieszkańców danej nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację, w której wykaże liczbę osób zamieszkujących. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej nie muszą składać deklaracji, w ich imieniu zrobi to zarządca obiektu. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 15 maja 2013 roku.

Ekologia kosztuje. W naszym regionalnym przypadku mieszkaniec gminy segregujący śmieci zapłaci 9 złotych miesięcznie. Jeśli ktoś nie będzie chciał segregować odpadów zapłaci co miesiąc za odbiór śmieci 16 złotych.

W ramach opłaty firma wywozowa wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki lub kontenery na odpady niesegregowane (zmieszane), w pojemniki na popiół oraz w pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane.

Odbiór odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych będzie odbywał się z częstotliwością zgodnie z poniższym harmonogramem:
- odpady zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier) - raz w miesiącu
- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w miesiącu
- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku
- popiół - raz w miesiącu

W przypadku zabudowy wielorodzinnej zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie - raz w tygodniu oraz odpadów niesegregowanych - 2 razy w tygodniu.

Więcej informacji nt. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego - www.czechowice-dziedzice.pl oraz w Biuletynie Samorządowym Czechowic-Dziedzic, który ukaże się na przełomie kwietnia i maja br.

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.